Légy kedves és nyájas

„A testvéri szeretet maradjon meg.” (Zsid 13:1)

A család egyetlen tagja sem zárkózhat önmagába… Ha valaki betelik Krisztus szeretetével, akkor udvariasságot, kedvességet és gyengéd figyelmességet fog tanúsítani mások érzései iránt, és embertársaival a szeretet cselekedetein keresztül, szeretetteljes, hálás és boldog érzésekkel fog kommunikálni. Nyilvánvalóvá lesz, hogy Jézusért él, és naponta tanulva lábainál, az Ő világosságát és békességét nyeri el. (The Youth’s Instructor, June 22, 1893.)

Az igazi előzékenység indítéka a szeretet legyen. – Az élet külső illemszabályainak leggondosabb ápolása sem elég arra, hogy kizárjon minden ingerlékenységet, éles bírálatot és illetlen beszédet. Az igazi kifinomultság addig sohasem fog megnyilvánulni, amíg az „én” foglalja el az első helyet. A szívben szeretetnek kell lakoznia. Az igaz keresztény a Mestere iránti mélységes szeretetéből meríti tettei indítékait. Krisztus iránti vonzalmának gyökeréből sarjad a testvérei iránti önzetlen érdeklődése.

Az összes dolog közül, ami után az emberek vágyódnak, amit ápolnak és művelnek, semmi sem olyan értékes Isten szemében, mint a tiszta szív, a hálával és békével átitatott természet.

Amikor az igazság és szeretet isteni összhangja van a szívben, az szétárad szóban és tettben… Szívünkben őszinte jóindulatnak kell lennie. A szeretet a tulajdonosának a magatartás jóindulatát, illemét és kedvességét juttatja. A szeretet megvilágosítja az arcot, lággyá teszi a hangot, kifinomulttá és felemeltté teszi az egész embert. Összhangba hozza őt Istennel, mivel az mennyei tulajdonság. (The Adventist Home, 425, 426.)

Ne engedjétek, hogy az önzés a szívükben éljen, vagy az otthonotokban bármi módon helyet találjon! … Ha a család minden tagja a mennyei királyi családhoz tartozik, akkor valódi udvariasság hatja át az otthon légkörét. Mindenki arra törekszik majd, hogy a többieknek örömet szerezzen. (Child Guidance, 143.)

Ellen White
Ellen White
A “Sons and Daughters of God” napi áhítatos könyv idézeteit Ellen G. White tapasztalatokban gazdag életéből és az isteni kinyilatkoztatások által megvilágosított szívének gondolatokból gyűjtöttük össze. Számára minden keresztény Isten fia vagy leánya, akik előtt korlátlan lehetőségek tárulnak fel, és Isten angyalai kísérik, hogy őrizzék és vezessék őket. Fáradhatatlan és ihletett írói tollából folyamatosan áradtak a bátorító, tanácsadó, oktató és felvilágosító üzenetek, ezekből továbbítunk néhányat.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor