Krisztusra összpontosítsuk gondolatainkat

„újuljatok meg lélekben és gondolkozásotokban,” (Ef 4:23)

A mai fiatalokat magas és szent célok beteljesítésére is lehetne nevelni…Ők Krisztus iskolájának tanulói, akik napról napra az isteni Tanítótól vesznek leckéket. (The Youth’s Instructor, October 25, 1894.)

Ifjúkorban a legbuzgóbb a szeretet, a legélénkebb a memória és a szív olyankor a legérzékenyebb az Istentől jövő benyomások iránt; az ifjúkor a legalkalmasabb arra, hogy a mentális és fizikai erőket a mostani és eljövendő világ megjobbítására fordítsuk.

Nem becsülhetjük eléggé a tudás értékét, melyet fiatal férfiak és nők magukévá tehetnek; de ahhoz, hogy ezt magas színvonalra emeljék, be kell zárniuk az ajtót Sátán lealacsonyító gondolatai előtt, melyekkel az elmét támadja, és ellent kell állniuk kísértéseinek. A fiataloknak meg kell szerezniük azt, ami aranyon nem vásárolható meg. Tiszta és határozott célokat kell ápolniuk arra törekedve, hogy azzá váljanak, amivé Isten szánja őket. Az elmét helyes dolgokon való gondolkodás által kell képezni. Tanulmányozniuk kell a Szentírást és mindennapi életükben alkalmazniuk kell az isteni előírásokat, melyeket Isten azért fektetett le, hogy a vezérük legyen. Akik megöregedtek Isten szolgálatában, talán úgy érzik, hogy elméjük érzéketlen a körülöttük zajló események iránt és hogy emlékezetükből hamar kiesnek az aktuális történések; gyermekkori emlékei iránt ugyanakkor eleven és fogékony marad elméje. Ó, bárcsak rájönnének a fiatalok, hogy milyen fontos az elmét kordában tartani, tisztán és folttalanul megőrizni az ártó gondolatoktól, és megvédeni a lelket a lealacsonyító szokásoktól! Az ifjúkor tisztasága avagy tisztátalansága ugyanis visszatükröződik idősebb korban. (The Youth’s Instructor, October 25, 1894.)

A Biblia igazságai, ha befogadjuk őket, felemelik gondolkodásunkat a földiességből és lealjasodásból. Ha úgy értékelnénk Isten Igéjét, ahogyan kellene, akkor a fiatalok és idősek egyaránt szívük mélyéből becsületesek lennének, s elvhűségük olyan erős volna, hogy ellent tudnának állni a kísértéseknek. (Child Guidance, 506.)

Ellen White
Ellen White
A “Sons and Daughters of God” napi áhítatos könyv idézeteit Ellen G. White tapasztalatokban gazdag életéből és az isteni kinyilatkoztatások által megvilágosított szívének gondolatokból gyűjtöttük össze. Számára minden keresztény Isten fia vagy leánya, akik előtt korlátlan lehetőségek tárulnak fel, és Isten angyalai kísérik, hogy őrizzék és vezessék őket. Fáradhatatlan és ihletett írói tollából folyamatosan áradtak a bátorító, tanácsadó, oktató és felvilágosító üzenetek, ezekből továbbítunk néhányat.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor