Krisztus a mennyből küldött Tanító

„Jézus pedig azt válaszolta: Én vagyok az élet kenyere, aki hozzám jön, nem éhezik meg soha, és aki hisz bennem, nem szomjazik meg soha.” (Jn 6:35)

Az elme a legnagyobb dolog, amit birtoklunk; azonban tanulással és a tanult leckék visszatükrözésével kell azt képeznünk Krisztus iskolájában, akinél jobb és igazabb nevelőt nem ismert a világ. (The Review and Herald, January 6, 1885.)

„Én vagyok az élet kenyere”, az örök, lelki élet szerzője, táplálója és fenntartója. Enni az ő testét és inni az ő vérét annyit jelent, mint elfogadni Őt mennyből küldött Tanítónak. A belé vetett hit nélkülözhetetlen a lelki élethez. Akik az Igéből táplálkoznak, sohasem éheznek, sohasem szomjaznak, és sohasem vágyakoznak ennél magasabb rendű jóra. (Ellen G. White Manuscript 81, 1906.)

A legigazabb és legmagasabb rendű ismeret Isten Igéjében található. Egyszerűségében is ékesszólás rejlik. Vannak, akik a világ által nagyra tartott emberek szavaiba kapaszkodnak, és előszeretettel csüggnek mondásaikon, mint amiknek nagy tiszteletet és értéket kell tulajdonítani. Hallani fogjátok, amint emberek embereket dicsőítenek, magasztalva azokat, akiket a világ nagynak nevez. Miközben ezt teszik, szem elől tévesztik az Igében rejlő Krisztust. Számukra Krisztus nem minden mindenben – nem az első és utolsó, nem a legjobb mindenben. Nekik Jézus lábához kell ülniük, és megtanulniuk Tőle az örök élet igaz leckéit. (The Youth’s Instructor, December 8, 1898.)

A Biblia a mi vezérünk az örök élethez vezető biztonságos ösvényen. Isten ihlette az embereket, hogy írják le mindazt, ami bemutatja számunkra az igazságot, ami vonz bennünket, és ami – ha gyakoroljuk – képessé tesz minket olyan erkölcsi erő befogadására, ami a legképzettebb elmékkel is felveszi a versenyt. Mindazok, akik Isten Igéjét tanulmányozzák, értelmileg megerősödnek. Ez minden más tanulmánynál jobban és hatékonyabban fejleszti a felfogóképességet, és minden készséget, tehetséget új erővel ruház fel… Szoros kapcsolatba hoz bennünket a mennyel; bölcsességet, ismeretet és megértést ajándékoz nekünk…Az evangélium lelki táplálék az ember lelki éhségének kielégítésére. Minden esetben azt nyújtja, amire az embernek épp szüksége van. (The Youth’s Instructor, October 13, 1898.)

Ellen White
Ellen White
A “Sons and Daughters of God” napi áhítatos könyv idézeteit Ellen G. White tapasztalatokban gazdag életéből és az isteni kinyilatkoztatások által megvilágosított szívének gondolatokból gyűjtöttük össze. Számára minden keresztény Isten fia vagy leánya, akik előtt korlátlan lehetőségek tárulnak fel, és Isten angyalai kísérik, hogy őrizzék és vezessék őket. Fáradhatatlan és ihletett írói tollából folyamatosan áradtak a bátorító, tanácsadó, oktató és felvilágosító üzenetek, ezekből továbbítunk néhányat.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor