Ne ölj!

„Ne ölj!” (2 Móz 20:13)

Minden igazságtalan cselekedet, amely az élet megrövidítésére irányul; a gyűlölet és a bosszúállás lelkülete, vagy bármilyen szenvedély kielégítése, ami másokat sértő tettekhez vezet vagy akárcsak a rossz kívánásához mások számára (mert: „Aki gyűlöli az ő atyjafiát, mind gyilkos az” I. Jn. 3:15), a szenvedők és nyomorgók önző elhanyagolása; az élvezet hajszolása vagy szükségtelen nélkülözés és az egészséget veszélyeztető, mértéktelen munka – mindez kisebb vagy nagyobb mértékben a hatodik parancsolat megszegése. (Patriarchs and Prophets, 308.)

Vannak, akik feláldozzák fizikai és erkölcsi kötelezettségeiket, úgy gondolván, hogy megtalálják a boldogságot, de közben mind a testet, mind a lelket elveszítik. Mások az étvágy természetellenes kielégítésében keresik a boldogságot, és ezt kívánatosabbnak tartják az egészségnél és az életnél. Sokan érzéki szenvedélyeik rabjai, és feláldozzák erejüket, értelmüket, és erkölcsi tartásukat a vágyak kielégítéséért. Az ilyenek idejekorán a sírba szállnak, az ítélet pedig öngyilkossággal vádolja majd őket. (The Youth’s Instructor, April 1, 1872.)

A gyűlölet és bosszúállás szelleme a Sátántól ered, ez vitte rá őt Isten Fiának megölésére. Aki rosszindulatot táplál magában, ugyanezt a szellemet melengeti, melynek halál lesz a gyümölcse. A bosszúálló gondolatban úgy rejtőzik a gonosz cselekedet, mint növény a magban. (Thoughts from the Mount of Blessing, 89.)

Isten törvénye akkor is kiterjed a féltékenységre, irigységre, gyűlöletre, rosszindulatra, bosszúvágyra és nagyravágyásra, ha ezek külső cselekedetekben nem fejeződnek ki, mivelhogy csupán az alkalom hiányzott megvalósulásokhoz, nem pedig az akarat. Ezek a bűnös érzések felsorolásra kerülnek majd, amikor „Isten minden cselekedetet megítél, minden titkos dologgal együtt.” (The Signs of the Times, January 10, 1911.)

Krisztus a megigazulás, a megszentelődés és a megváltás a benne hívőknek…Az Isten törvénye iránti szent engedelmesség tökéletes példáját tárja elénk. (The Review and Herald, February 4, 1890.)

Ellen White
Ellen White
A “Sons and Daughters of God” napi áhítatos könyv idézeteit Ellen G. White tapasztalatokban gazdag életéből és az isteni kinyilatkoztatások által megvilágosított szívének gondolatokból gyűjtöttük össze. Számára minden keresztény Isten fia vagy leánya, akik előtt korlátlan lehetőségek tárulnak fel, és Isten angyalai kísérik, hogy őrizzék és vezessék őket. Fáradhatatlan és ihletett írói tollából folyamatosan áradtak a bátorító, tanácsadó, oktató és felvilágosító üzenetek, ezekből továbbítunk néhányat.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor