Ne szolgáljunk faragott képeket!

„Ne csinálj magadnak faragott képet vagy valami hasonmást arról, ami fenn az égben vagy lenn a földön vagy a vizekben, a föld alatt van!” (2 Móz 20:4)

Teremtőnk a legnagyobb odaszentelődést és hűséget kívánja tőlünk. Minden, ami csökkenti Isten iránti szeretetünket, vagy akadályozza szolgálatát, ez által bálvánnyá válik. Egyeseknek a földjük, házuk vagy üzleti ügyeik a bálványaik. A pénzügyi vállalkozásaikat buzgósággal végzik, miközben Isten szolgálata másodlagossá válik. Az otthoni áhítatot elhanyagolják, a magányos imádságról megfeledkeznek. Sokan azt állítják, hogy igazságosan bánnak embertársaikkal, és úgy érzik, ezzel minden kötelességüknek eleget tettek. Azonban nem elegendő az utolsó hat parancsolat megtartása. Teljes szívünkkel kell szeretnünk Istent.

Sokan vannak olyanok, akiknek szíve annyira megkeményedett a jólétben, hogy megfeledkeznek Istenről és embertársaik szükségletéről. Állítólagos keresztények önmagukat fényezik ékszerekkel, láncokkal, drága külsőségekkel, miközben az Úr szegényei az életszükségletekben is hiányt szenvednek. Férfiak és nők, akik a Megváltó vére által igénylik a megváltást, elpazarolják eszközeiket, melyek lelkek megmentésének céljából bízattak rájuk, aztán pedig kelletlenül osztogatnak alamizsnát, és ezt is csak akkor teszik szabadon, amikor ezzel önmaguknak vívnak ki tiszteletet. Ezek bálványimádók. (The Signs of the Times, January 26, 1882.)

Minden, ami elfordítja az embert Istentől, bálvánnyá változik, és ez az oka annak, hogy olyan kevés erő van manapság az egyházban. (Ellen G. White Manuscript 2, 1893.)

A második parancsolat megtiltja, hogy az igaz Istent képek, szobrok, vagy bármilyen hasonmás formájában imádjuk… Az emberi elmét, ha elfordul Jahve végtelen tökéletességétől, inkább vonzza majd a teremtmény, mint a Teremtő. (Patriarchs and Prophets, 306.)

Isten minden szív vizsgálója. Különbséget tesz az őszinte szívű szolgálat és a bálványimádás között. (Ellen G. White Manuscript 126, 1901.)

Ellen White
Ellen White
A “Sons and Daughters of God” napi áhítatos könyv idézeteit Ellen G. White tapasztalatokban gazdag életéből és az isteni kinyilatkoztatások által megvilágosított szívének gondolatokból gyűjtöttük össze. Számára minden keresztény Isten fia vagy leánya, akik előtt korlátlan lehetőségek tárulnak fel, és Isten angyalai kísérik, hogy őrizzék és vezessék őket. Fáradhatatlan és ihletett írói tollából folyamatosan áradtak a bátorító, tanácsadó, oktató és felvilágosító üzenetek, ezekből továbbítunk néhányat.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor