A szívünkbe írt szeretettörvény

„Hanem olyan lesz az a szövetség, amelyet e napok után kötök Izráel házával – ezt mondja az ÚR –, hogy törvényemet a bensőjükbe helyezem, a szívükbe írom be, és Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek. … megbocsátom bűneiket, és vétkeikről többé nem emlékezem meg.” (Jer 31:33-34)

A kereszténység feladata a világban nem az, hogy becsmérelje Isten törvényét vagy akár a legkisebb mértékben is elvegyen annak szent méltóságából, hanem hogy a törvényt az elmébe és a szívbe írja. Amikor Isten törvénye ily módon a hívő lelkébe plántáltatik, akkor Jézus érdemei által elkezd az örök élet felé tartó ösvényen haladni.

Az evangélium akkor teljesedik be, amikor ezt a nagy célt elérjük. Az evangélium munkája korszakról korszakra az, hogy Isten követőinek szívét testvériségben egyesítse az igazságba vetett hit által, és így megvalósítsa Isten mennyei családjának rendjét és harmóniáját a földön, hogy mindnyájan méltónak találtassanak, hogy a mennyei királyi család tagjaivá váljanak. Bölcsességében és irgalmában Isten próbára tesz férfiakat és nőket, hogy lássa, engedelmeskednek-e szavának és tisztelik-e törvényét, vagy fellázadnak, mint Sátán tette…

Azzal, hogy az elbukott nemzetségnek adományozta a törvényt, Isten célja az volt, hogy az ember Jézus által felemelkedhessen és egyesülhessen Istennel, hogy a legnagyobb erkölcsi változások mutatkozzanak meg természetében és jellemében. Ennek az átalakulásnak be kell következnie, különben az ember nem lesz védett alattvaló Isten országában, mivel lázadást keltene…

E mostani életünkben tart a próba ideje. Isten angyalai figyelik a jellem fejlődését és mérlegelik erkölcsi értékét. A fő kérdés ez lesz: engedelmes vagy engedetlen az ember Isten parancsolatai iránt? Átalakult-e a bűnös e világban Krisztus érdemei által, hogy engedelmes szolga legyen, aki alkalmas arra, hogy a mennyei társadalom tagjává váljon? (The Review and Herald, July 21, 1891.)

A szívünkben lakó isteni törvény alárendeli érdekeinket a magasrendű, örökkévaló megfontolásoknak. (Testimonies For The Church 3:397.)

Ellen White
Ellen White
A “Sons and Daughters of God” napi áhítatos könyv idézeteit Ellen G. White tapasztalatokban gazdag életéből és az isteni kinyilatkoztatások által megvilágosított szívének gondolatokból gyűjtöttük össze. Számára minden keresztény Isten fia vagy leánya, akik előtt korlátlan lehetőségek tárulnak fel, és Isten angyalai kísérik, hogy őrizzék és vezessék őket. Fáradhatatlan és ihletett írói tollából folyamatosan áradtak a bátorító, tanácsadó, oktató és felvilágosító üzenetek, ezekből továbbítunk néhányat.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video