A szeretetnek be kell teljesednie életünkben

„A szeretet nem tesz rosszat a felebaráttal. Tehát a törvény betöltése a szeretet.” (Rm 13:10)

Milyen sokan tökéletlenek a szeretetben! Pedig ez a szeretet felszámolná a szívben a gyűlöletet, versengést, viszályt és a keserűség gyökerét, mely oly sokakat beszennyez. Krisztus szeretete nem töltheti be a szívet addig, amíg a gyűlölet, irigység, féltékenység és a gonosz érzések el nem távolíttatnak.

Sokan becsapják önmagukat, mivelhogy a szeretet alapelve nem él szívükben. Szemet hunyhatnak hibáik és fogyatkozásaik előtt, de Istent sohasem csaphatják be. Reformációra van szükség. Az igazság ekéjének mély barázdákat kell szántania büszke szívünkön, és fel kell szednie megszenteletlen természetünk gyepét, hogy Jézus Lelkét és szeretetét szívünkbe plántálhassa. Az idő sürget, és minden cselekedet ítéletre lesz hozva; és vagy bűneink, vagy pedig nevünk töröltetik ki az élet könyvéből…

A tiszta szeretet egyszerűen tevékenykedik és különbözik minden más cselekvési elvtől. Amikor földi indítékokkal és önző érdekekkel vegyül, megszűnik tiszta lenni. Isten jobban törődik azzal, hogy mennyi szeretettel végezzük munkánkat, mint az elvégzett munka mennyiségével. A szeretet mennyei tulajdonság. Természetes szívből nem származhat. Ez a mennyei növény csak ott virágzik, ahol Krisztus uralkodik mindenekfelett. Ahol szeretet van, ott erő és igazság uralkodik. A szeretet csak és kizárólag jót cselekszik. Akikben szeretet él, gyümölcsöt teremnek a szentségre, végül pedig örök életet nyernek. (The Youth’s Instructor, January 13, 1898.)

Ugyanaz a Jézus parancsolta, hogy a szeretet legyen az irányító alapelv a régi rendtartásban, mint aki azt parancsolta, hogy a szeretet uralkodjon követői szívében az Újszövetségben. A szeretet elvének megvalósulása az igazi megszentelődés. (The Youth’s Instructor, November 8, 1894.)

Ellen White
Ellen White
A “Sons and Daughters of God” napi áhítatos könyv idézeteit Ellen G. White tapasztalatokban gazdag életéből és az isteni kinyilatkoztatások által megvilágosított szívének gondolatokból gyűjtöttük össze. Számára minden keresztény Isten fia vagy leánya, akik előtt korlátlan lehetőségek tárulnak fel, és Isten angyalai kísérik, hogy őrizzék és vezessék őket. Fáradhatatlan és ihletett írói tollából folyamatosan áradtak a bátorító, tanácsadó, oktató és felvilágosító üzenetek, ezekből továbbítunk néhányat.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor