Otthon

„Írd föl ezeket házad ajtófélfáira és a kapuidra.” (5Móz 6:9)

Izráel hűségesei már a legrégibb időkben nagy figyelmet szenteltek a nevelésnek. Az Úr utasítása volt, hogy a gyermekek már csecsemőkoruktól kezdve taníttassanak az Ő jóságára és hatalmára, amint az törvényében és Izráel történelmében megnyilvánul. Az énekeken, imákon és a Szentírás tanításain keresztül a szülők gyermekeik nyiladozó elméjéhez alkalmazkodva oktatták őket arra, hogy Isten törvénye az Ő jellemének kinyilatkoztatása, s hogy amiképpen befogadják a törvény alapelveit a szívükbe, úgy rajzolódik ki Isten képmása értelmükben és lelkükben. (Child Guidance, 32.)

Mózes számára fontos volt, hogy a parancsolatokat szent énekekbe foglalja, hogy a pusztai vándorlás közben a gyermekek megtanulhassák a törvényt szóról szóra. Mennyire fontos akkor ma is, hogy gyermekeinknek megtanítsuk Isten Igéjét! (The Review and Herald, September 8, 1904.)

A valódi boldogság ebben és az eljövendő életben az „Így szól az Úr!”-nak való engedelmességen múlik. Szülők, Krisztus élete legyen példakép és minta! Sátán mindent el fog követni, hogy lerontsa ezt a magas színvonalú vallásosságot, mint olyat, ami túlságosan szigorú. A ti feladatotok már korai éveikben gyermekeitekbe plántálni a gondolatot, hogy ők Isten képére formáltattak. Krisztus eljött erre a világra, hogy élő példát adjon, milyeneknek kell lenniük, és a szülők, akik vallják, hogy hisznek a jelenvaló Igazságban, tanítsák meg gyermekeiket Istent szeretni és törvényének engedelmeskedni. Ez a legnagyobb és legfontosabb munka, amelyet apák és anyák végezhetnek. (Child Guidance, 80, 81.)

A nagy reformmozgalomnak otthon kell kezdődnie. Az Isten törvénye iránti engedelmesség a legfőbb indítéka a szorgalomnak, takarékosságnak, hűségnek és az emberekkel szembeni igazságos bánásmódnak. (Child Guidance, 489.)

Ez a nemes és mindent magában foglaló, valódi férfiasság nem alakul ki véletlenül. Ezt csak a korai években folytatott jellemépítés és Isten törvényének otthoni gyakorlása eredményezheti. (Child Guidance, 42.)

Ellen White
Ellen White
A “Sons and Daughters of God” napi áhítatos könyv idézeteit Ellen G. White tapasztalatokban gazdag életéből és az isteni kinyilatkoztatások által megvilágosított szívének gondolatokból gyűjtöttük össze. Számára minden keresztény Isten fia vagy leánya, akik előtt korlátlan lehetőségek tárulnak fel, és Isten angyalai kísérik, hogy őrizzék és vezessék őket. Fáradhatatlan és ihletett írói tollából folyamatosan áradtak a bátorító, tanácsadó, oktató és felvilágosító üzenetek, ezekből továbbítunk néhányat.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor