A törvény igazság és igazságosság

„Igazságod örökké igazság, és törvényed igaz.” (Zsolt 119:142)

Isten a tévelygéssel szemben szeplőtlen dicsőségben, szépségben és tökéletességben küldte el a világra az igazságot. Sem emberek, sem ördögök nem ejthettek foltot Krisztus jellemén; de az igazi világosságnak, mely eljött a világba, hogy megvilágosítson minden embert, [olyan ellentétbe állítva a sötétséget] a sötétséget így állítva szembe a világossággal, hogy az emberek nem akarták befogadni azt… Nincs természetes ellenségeskedés a gonosz angyalok és a gonosz emberek között; mindkét csoport egyformán gonosz Isten törvényének áthágása miatt, a gonoszság pedig mindig szövetkezik Isten törvénye ellen. A bukott emberek és a bukott angyalok elkeseredett szövetségben állnak egymással…

Krisztus jellemének tisztasága és szentsége az emberi szív legrosszabb szenvedélyeit kavarta fel. Isten parancsolatai iránti tökéletes engedelmessége folytonos kárhoztatás volt az érzéki és züllött nemzedékre nézve. Szeplőtlen jelleme napvilágra hozta a világ erkölcsi sötétségének mélységét…

Azok, akik Isten fiaivá válnak, nem kerülhetik el a konfliktust a hitehagyás seregeivel… A Megváltó érdemei által Isten elfogadja a bűnös ember erőfeszítéseit, hogy megtartsa a törvényt, mely szent, igaz és jó…

Akik valóban egyesülnek Krisztussal, ugyanabban a munkában találtatnak/foglalatoskodnak majd, mint amit Krisztus végzett a földön: a törvényt naggyá és dicsőségessé teszik… Amikor az igazság hírnökei bemutatják az igazság erejét életükben és jellemükben, Sátán birodalma súlyos csapást szenved. (The Youth’s Instructor, October 11, 1894.)

Isten jelleme az igazság és az igazságosság; ilyen a törvénye is. A zsoltáríró így nyilatkozik: „A Te törvényed igaz”; „minden parancsolatod igaz” (Zsolt. 119:142, 172). Pál apostol pedig kijelenti: „A törvény szent, és a parancsolat szent és igaz és jó” (Rm. 7:12). Isten törvénye, amely Isten gondolatának és akaratának kifejezése, olyan maradandó, mint a Szerzője. (The Great Controversy, 467.)

Ellen White
Ellen White
A “Sons and Daughters of God” napi áhítatos könyv idézeteit Ellen G. White tapasztalatokban gazdag életéből és az isteni kinyilatkoztatások által megvilágosított szívének gondolatokból gyűjtöttük össze. Számára minden keresztény Isten fia vagy leánya, akik előtt korlátlan lehetőségek tárulnak fel, és Isten angyalai kísérik, hogy őrizzék és vezessék őket. Fáradhatatlan és ihletett írói tollából folyamatosan áradtak a bátorító, tanácsadó, oktató és felvilágosító üzenetek, ezekből továbbítunk néhányat.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor