A törvény szent, igaz és jó

„De a törvény szent, és a parancsolat szent, igaz és jó.” (Rm 7:12)

A világegyetem legfőbb irányítójaként Isten nemcsak minden élőlény kormányzására hozott törvényeket, hanem a természet működésére vonatkozóan is. A világon minden, legyen az nagy vagy kicsiny, élő vagy élettelen, meghatározott törvények alatt áll, melyeket nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ez alól a szabály alól nincs kivétel, mert az isteni értelem semmiről sem feledkezik meg, amit isteni keze alkotott… Egyedül az embernek, a teremtés koronájának adott Isten lelkiismeretet, hogy megértse az isteni törvény szent kívánalmait, és szívet, mely képes a törvényt, mint szentet, igazat és jót szeretni; az embertől ezért azonnali és tökéletes engedelmességet kíván. (The Signs of the Times, April 15, 1886.)

Ez a vezetés megtilt minden elnyomást a szülők részéről és minden engedetlenséget a gyermekek részéről. Az Úr telve van szerető gyengédséggel, kegyelemmel és igazsággal. Törvénye szent, igaz és jó, ezért a szülők és a gyermekek engedelmeskedjenek annak. Azok az irányelvek, amelyek a szülők és a gyermekek életét szabályozzák, az örök szeretet szívéből fakadnak, ezért Isten gazdag áldása nyugszik azokon a szülőkön, akik otthonukban törvénye szerint igazgatnak, és azokon a gyermekeken, akik engedelmeskednek e törvénynek. A kegyelem és az igazság együttes hatása érezhetővé válik otthonukban. “Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást” (Zsolt 85:11). A fegyelmezés alatt álló családok tagjai az Úr útján fognak járni, hogy igazságot és ítéletet cselekedjenek. (The Adventist Home, 310, 311.)

A fiatalok tekintsenek az isteni mértékre, és sose elégedjenek meg alacsonyrendű célokkal. Ne járjanak tétovázva, hanem szilárdan Jézus Krisztus erejében és kegyelmében. Néki adatott minden hatalom mennyen és földön. Menekülj Jézus Krisztushoz, és lépj Vele szilárd szövetségre hit által, hogy szeresd és szolgáld Őt. (The Youth’s Instructor, July 5, 1894.)

Mivel pedig Isten törvénye „szent és igaz és jó”, az isteni tökéletesség másolata, egyenesen következik ebből, hogy szent az a jellem is, amelyet ez iránt a törvény iránt tanúsított engedelmesség formált. Krisztus ennek a jellemnek a tökéletes példája. (The Great Controversy, 469.)

Ellen White
Ellen White
A “Sons and Daughters of God” napi áhítatos könyv idézeteit Ellen G. White tapasztalatokban gazdag életéből és az isteni kinyilatkoztatások által megvilágosított szívének gondolatokból gyűjtöttük össze. Számára minden keresztény Isten fia vagy leánya, akik előtt korlátlan lehetőségek tárulnak fel, és Isten angyalai kísérik, hogy őrizzék és vezessék őket. Fáradhatatlan és ihletett írói tollából folyamatosan áradtak a bátorító, tanácsadó, oktató és felvilágosító üzenetek, ezekből továbbítunk néhányat.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor