Az angyalok állandóan fel-le járnak a mennyei lajtorján

„És álmot látott: íme, egy létra volt a földön felállítva, melynek teteje az eget érte, és íme, Isten angyalai fel s alá jártak azon.” (1Móz 28:12)

A világ e kicsiny foltja az univerzum legnagyobb érdeklődésének tárgya…Mégis, kapcsolatba kerülünk városaink nyüzsgő tevékenységével, elvegyülünk az átjárók, utcák és vásárcsarnokok zsúfolt forgatagában; az ember úgy él, mintha az életben az üzlet, a sport és a szórakozás lenne minden – mintha csak e világ lenne, aminek le kell kötnie gondolatainkat. Milyen kevesen elmélkednek a láthatatlan dolgok felett!

Az egész menny mély érdeklődéssel figyeli az embereket, akik oly elfoglaltak, és még csak fogalmuk sincs a láthatatlan dolgokról… Időnként a mennyei ügynökök félrevonják a függönyt, mely eltakarja a láthatatlan világot, hogy elménket elvonják a nagy rohanástól, és észrevegyük, hogy tanúi vannak mindannak, amit mondunk és teszünk, amit üzleti ügyeinkben végzünk, vagy amikor egyedül csak önmagunkra gondolunk…

E mennyei lények szolgáló angyalok, akik gyakran emberi formát öltenek, idegenekként társalogva azokkal, akik Isten munkájában foglalatosak. Elhagyatott helyeken a veszélyben lévő utazó mellé szegődnek társul. Vihartól hányt hajókon félelmet elűző és reményt keltő szavakat szólnak a veszedelem idején. Sokan, különféle körülmények között, hallották már más világok lakóinak a hangját. Időről időre hadseregek élére állnak. Volt, amikor járványok és betegségek megszüntetésére küldettek el. Előfordult, hogy családok szerény asztalánál ettek, vagy fáradt utazóként szállást kértek éjszakára….

A mennyei angyalok minden jó dologban együttműködnek velünk, összekötve ezáltal a földet a mennyel. (The Review and Herald, November 22, 1898.)

Ellen White
Ellen White
A “Sons and Daughters of God” napi áhítatos könyv idézeteit Ellen G. White tapasztalatokban gazdag életéből és az isteni kinyilatkoztatások által megvilágosított szívének gondolatokból gyűjtöttük össze. Számára minden keresztény Isten fia vagy leánya, akik előtt korlátlan lehetőségek tárulnak fel, és Isten angyalai kísérik, hogy őrizzék és vezessék őket. Fáradhatatlan és ihletett írói tollából folyamatosan áradtak a bátorító, tanácsadó, oktató és felvilágosító üzenetek, ezekből továbbítunk néhányat.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video