Az angyalok az üdvösség örököseinek szolgálatában állnak

„Nemde szolgáló lelkek azok valamennyien, akiket szolgálatra küldtek el azokért, akik örökölni fogják az üdvösséget?” (Zsid 1:14)

Istennek vannak angyalai, akiknek fő feladata, hogy vonzzák azokat, akik az üdvösség örökösei lesznek… Feladatuk, hogy visszatartsák Sátán hatalmát. (Manuscript 17, 1893.)

E mennyei lények azon munkálkodnak, hogy felkészítsék a világ lakosait, hogy Isten tiszta, szent és szeplőtlen gyermekeivé váljanak. De emberek, akik Krisztus követőinek vallják magukat, nem értik ezt a szolgálatot, és megnehezítik a mennyei hírnökök munkáját. Az angyalok, akik mindenkor látják az Atya arcát a mennyben, szívesebben maradnának Isten közelében, a menny tiszta és szent környezetében; el kell azonban végezniük azt a munkát, hogy elvigyék ezt a mennyei légkört a megkísértett és megpróbált lelkeknek, hogy Sátán nehogy alkalmatlanná tegye őket azon helyek betöltésére, melyeket Isten kijelölt számukra a mennyei udvarban. Fejedelemségek és hatalmasságok munkálkodnak együtt ezekkel az angyalokkal azokért, akik az üdvösség örökösei lesznek. (The Review and Herald, July 4, 1899.)

Az angyalok, akik megteszik értetek, amit önmagatoktól nem tudnátok, együttműködésetekre várnak. Várják, hogy válaszoljatok Krisztus vonzására. Húzódjatok közel Istenhez és egymáshoz! Vágyakozás, csendes ima és a sátáni erőknek való ellenállás által állítsátok akaratotokat Isten akarata mellé. Ha ellent akartok állni az ördögnek, és őszintén imádkozzátok: „Szabadíts meg a kísértésből”, erőt kapsz arra a napra. A mennyei angyalok feladata az, hogy közel hajoljanak a megpróbáltakhoz, megkísértettekhez és a szenvedőkhöz. Fáradhatatlanul munkálkodnak, hogy megmentsék a lelkeket, akikért Krisztus meghalt. Amikor lelkek megbecsülik kiváltságaikat és a nékik küldött mennyei segítséget és válaszolnak a Szentlélek munkájára; amikor akaratukat Krisztus akaratával egyesítik, angyalok viszik e híreket a mennybe… A mennyei seregek körében pedig örvendezés van e hírek hallatán. (The Review and Herald, July 4, 1899.)

Ellen White
Ellen White
A “Sons and Daughters of God” napi áhítatos könyv idézeteit Ellen G. White tapasztalatokban gazdag életéből és az isteni kinyilatkoztatások által megvilágosított szívének gondolatokból gyűjtöttük össze. Számára minden keresztény Isten fia vagy leánya, akik előtt korlátlan lehetőségek tárulnak fel, és Isten angyalai kísérik, hogy őrizzék és vezessék őket. Fáradhatatlan és ihletett írói tollából folyamatosan áradtak a bátorító, tanácsadó, oktató és felvilágosító üzenetek, ezekből továbbítunk néhányat.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor