Szól azokhoz, akik figyelnek rá

„Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek!” (Jel 2:29)

Hogy miként válhatunk Jézus Krisztus hasonmásaivá, az túl van az emberi felfogóképességen. A Szentlélek azonban felerősíti lelki látásunkat, megláttatva velünk, amit természetes szemünk nem láthat, fülünk nem hallhat, elménk fel nem foghat. A Lélek által, aki mindeneket vizsgál, még Isten mélységeit is, drága igazságokat nyilatkoztatott ki az Úr, melyeket toll le nem írhat. (Letter 49, 1896.)

A Szentlélek új életelvet plántál mindazokba, akik hallgatnak rá, és Isten elveszett képmása helyreáll az emberben.

Az ember akarata megfeszítésével sem formálhatja át magát. Nincs hozzá ereje. A kovászt is, ami teljesen kívülről való, bele kell tenni a lisztbe, mert a kívánt változás csak így jön létre. A bűnösnek is el kell fogadnia Isten kegyelmét, hogy a dicsőség országába beleilleszkedhessék. A világ semmilyen kultúrája vagy iskolája nem képes a bűnbe süllyedt embert a menny polgárává formálni. A megújító erő Istentől származik. A változást csak a Szentlélek hozhatja létre. Mindenkinek, aki üdvözülni akar, legyen az nagy vagy kicsi, gazdag vagsy szegény, alá kell vetnie magát e hatalom munkájának. (Christ’s Object Lessons, 96, 97.)

Minden szív, melyet az Igazság Napjának fénysugarai érintettek, a Szentlélek munkáját fogja kinyilatkoztatni szóban, gondolkodásban és jellemben. A szerkezet úgy fog működni, mintha mesteri kéz olajozná és vezérelné. A szent befolyás pedig átadódik másoknak is a kedves, nyájas, szerető és bátorító szavakon keresztül. (Testimonies For The Church 7:195, 196.)

Ellen White
Ellen White
A “Sons and Daughters of God” napi áhítatos könyv idézeteit Ellen G. White tapasztalatokban gazdag életéből és az isteni kinyilatkoztatások által megvilágosított szívének gondolatokból gyűjtöttük össze. Számára minden keresztény Isten fia vagy leánya, akik előtt korlátlan lehetőségek tárulnak fel, és Isten angyalai kísérik, hogy őrizzék és vezessék őket. Fáradhatatlan és ihletett írói tollából folyamatosan áradtak a bátorító, tanácsadó, oktató és felvilágosító üzenetek, ezekből továbbítunk néhányat.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor