Tőle kapjuk a Lélek gyümölcsét

„Mert a világosság gyümölcse minden jóságban, igazságban és valóságban van.” (Ef 5:9)

Talán azt képzeljük, hogy saját erőnkből átalakíthatjuk jellemünket és életünket, hogy beléphessünk a dicsőség kapuján? Ha ezt gondoljuk, tévedünk. Nem tudjuk megtenni. Minden pillanatban Isten Szentlelkétől függünk, aki állandóan munkálkodik bennünk és gyermekeinkben.

Ha a szülők úgy látják, hogy otthonukban másképpen állnak a dolgok, szenteljék magukat teljesen Istennek, s akkor az Úr úgy irányítja majd az eseményeket és gondolatokat, hogy teljes átalakulás mehet végbe a családban. (Child Guidance, 172.)

Együttérző Megváltótok szeretettel tekint rátok, készen arra, hogy meghallgassa imáitokat, és megadja a segítséget, amire szükségetek van életetek munkája során. A keresztény jellem építőkövei a szeretet, öröm, békesség, hosszútűrés, kedvesség, hit és nagylelkűség. Ezek a drága ajándékok a Lélek gyümölcsei. Ezek képezik a keresztény ember koronáját és pajzsát…Semmi sem adhat ennél tökéletesebb örömet és megelégedést. (The Signs of the Times, November 29, 1877.)

Ha befogadod Krisztus Lelkét … magad is növekszel és gyümölcsöt teremsz. A Lélek ajándékai beérnek jellemedben. Hited nő, meggyőződésed elmélyül, szereteted tökéletes lesz. Egyre jobban tükrözöd Krisztust mindenben, ami tiszta, nemes és szép…

Ez a gyümölcs soha nem romlik meg, hanem megtermi a maga gyümölcsét az örök életre.

„Mihelyt pedig a gabona arra való, azonnal sarlót ereszt reá, mert az aratás elérkezett.” Krisztus sóvárogva várja, hogy képmása megmutatkozzék egyházában. Amikor Krisztus jelleme tökéletesen kiábrázolódik+D25 népében, akkor eljön, hogy mint sajátját magához vegye őket. (Christ’s Object Lessons, 69.)

Ellen White
Ellen White
A “Sons and Daughters of God” napi áhítatos könyv idézeteit Ellen G. White tapasztalatokban gazdag életéből és az isteni kinyilatkoztatások által megvilágosított szívének gondolatokból gyűjtöttük össze. Számára minden keresztény Isten fia vagy leánya, akik előtt korlátlan lehetőségek tárulnak fel, és Isten angyalai kísérik, hogy őrizzék és vezessék őket. Fáradhatatlan és ihletett írói tollából folyamatosan áradtak a bátorító, tanácsadó, oktató és felvilágosító üzenetek, ezekből továbbítunk néhányat.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor