Ő az Atya valóságának képmása

„Aki dicsőségének visszatükröződése és valóságának képmása, aki hatalma szavával fenntartja a mindenséget; aki miután bűneinktől minket megtisztított, a Felség jobbjára ült a magasságban.” (Zsid 1:3)

Kicsoda Krisztus? Ő az élő Isten egyszülött Fia. Ő az Atya Igéje, mely kifejezi a gondolatot – Ő maga a hallhatóvá lett gondolat. Krisztus Isten Igéje. Ezt mondta Fülöpnek: „aki engem látott, látta az Atyát.” Az Ő szavai Isten szavát visszhangozták. Krisztus volt az atya képmása, dicsőségének ragyogása, és lényének megnyilatkozása. (The Youth’s Instructor, June 28, 1894.)

Isten személyes lényként Fia által nyilatkoztatta ki magát. Jézus, az atya dicsőségének ragyogása és „valóságának képmása” (Zsid 1,3) volt a földön emberi formában. Személyes Megváltóként jött a világba. Személyes megváltóként ment a mennybe. személyes Megváltóként jár közben a mennyei udvarokban. Isten trónja előtt a mi érdekünkben szolgál valaki, „aki hasonló az emberfiához”. (Jel, 1,13)

Krisztus, a világ világossága elfátyolozta istenségének ragyogó dicsőségét és eljött, hogy emberként éljen az emberek között, hogy megismerkedhessenek Teremtőjükkel anélkül, hogy jelenléte megemésztené őket…Krisztus eljött, hogy megtanítsa az embereknek, amit az atya a tudtukra szeretne adni. Az égen, a földön, az óceánok vizeiben Isten keze munkáját láthatjuk. Minden teremtett dolog hatalmát, bölcsességét és szeretetét bizonyítja. De nem a csillagok, az óceánok és a vízesések azok, amelyekből megismerhetjük Isten jellemét, amit Krisztusban nyilatkoztatott ki. (Testimonies For The Church 8:265.)

Krisztus azáltal szemléltette Isten jellemét, hogy gyengéd, együttérző és mindig másokért fáradozó volt, szüntelenül munkálkodva Istenért és az emberért…Amilyen Jézus volt emberi természetében, olyannak szeretnél látni Isten a követőit is. Az ő erejéből tiszta, nemes életet kell élnünk, amilyet a Megváltó élt. (Testimonies For The Church 8:286, 289.)

Ellen White
Ellen White
A “Sons and Daughters of God” napi áhítatos könyv idézeteit Ellen G. White tapasztalatokban gazdag életéből és az isteni kinyilatkoztatások által megvilágosított szívének gondolatokból gyűjtöttük össze. Számára minden keresztény Isten fia vagy leánya, akik előtt korlátlan lehetőségek tárulnak fel, és Isten angyalai kísérik, hogy őrizzék és vezessék őket. Fáradhatatlan és ihletett írói tollából folyamatosan áradtak a bátorító, tanácsadó, oktató és felvilágosító üzenetek, ezekből továbbítunk néhányat.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor