Ő tudja, mire van szükségünk, mielőtt kérnénk

„Ne legyetek hát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle.” (Mt 6:8)

Ha Isten, a mennyi művész az egyszerű virágokat, melyek egy nap alatt elhervadnak, pompás színekbe öltözteti, mennyivel inkább gondoskodni fog azokról, akiket saját képére teremtett?…Ha az emberek szeretik Istent, engedelmeskednek neki és megteszik részüket, Isten gondoskodni fog minden szükségletükről…Az ember egy hajszállal sem tudja megnövelni termetét, bármily gondosan igyekszik is ezt tenni. Ugyanilyen szükségtelen dolog a holnap felől aggodalmaskodni. Tedd a dolgod, és bízz Istenben; Ő tudja, mire van szükséged…Nagyobb gyengédséggel tekint ránk, mint egy anya szenvedő gyermekére…Isten barátunk a bajban és szenvedésben, védelmezőnk a szorongattatásban és megtartónk ezernyi, számunkra láthatatlan veszedelemben. (The Review and Herald, September 18, 1888.)

Isten ott lakik minden házban, hall minden kiejtett szót. Figyel minden elhangzó imára, átéli minden lélek bánatát, csalódásait. Ismeri a bánásmódot, amelyben apánkat, anyánkat, testvérünket, barátunkat és szomszédunkat részesítjük. Gondol szükségleteinkre, és szeretete, irgalmassága, kegyelme szakadatlanul árad, hogy betöltse ezeket… Az Ő oltalmában biztonságban vagyunk. (Thoughts from the Mount of Blessing, 160.)

Isten segíti a gyengéket, és megerősíti az erőtleneket. Azokon a területeken, ahol a legnagyobbak a csapások, a konfliktusok és a szegénység, Isten munkásainak fokozott védelem alatt kell állniuk. Akik a bajok kellős közepén dolgoznak, azoknak mondja Isten: „Az Úr a te árnyékod jobb kezed felől”.

Urunk alkalmazkodik szükségleteinkhez. Ő árnyék jobb kezünk felől. Szorosan mellettünk halad és készen áll, hogy betöltse szükségleteinket. Közel jön azokhoz, akik készségesen szolgálják őt. Mindnyájukat név szerint ismeri. Ó, micsoda bizonyságaink vannak Krisztus gyengéd szeretetéről! (The S.D.A. Bible Commentary 3:1153.)

Ellen White
Ellen White
A “Sons and Daughters of God” napi áhítatos könyv idézeteit Ellen G. White tapasztalatokban gazdag életéből és az isteni kinyilatkoztatások által megvilágosított szívének gondolatokból gyűjtöttük össze. Számára minden keresztény Isten fia vagy leánya, akik előtt korlátlan lehetőségek tárulnak fel, és Isten angyalai kísérik, hogy őrizzék és vezessék őket. Fáradhatatlan és ihletett írói tollából folyamatosan áradtak a bátorító, tanácsadó, oktató és felvilágosító üzenetek, ezekből továbbítunk néhányat.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor