Ha gyermekek vagyunk, akkor örökösök is

„Ha pedig gyermekek, örökösök is, örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak, ha valóban vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőüljünk meg.” (Rm 8:17)

Mindenki, aki szövetségre lép Jézus Krisztussal, Isten fogadott gyermekévé válik. Az Ige újjáteremtő ereje által megtisztulnak, és Isten angyalokat rendel melléjük megsegítésükre. Megkeresztelkednek az atya, a fiú és a Szentlélek nevében. Elkötelezik magukat, hogy Isten földi egyházának aktív tagjai lesznek. Meghalnak minden világi kívánság csábításának; ugyanakkor istenfélelmük és a Lélek megszentelése által az isteni befolyás közvetítőivé válnak.

„Örökösei Istennek, és örököstársak Krisztussal” – milyen dicső és méltóságteljes pozíció! Elkülönülve élni a világtól, és biztonságban lenni Sátán álnok csapdáitól! Azok, akik Isten követőinek vallják magukat, keresztségi fogadalmuk által arra vállalkoztak, hogy szembefordulnak a gonosszal. A lelkek ellensége minden ravaszságával azon lesz, hogy megrontsa gondolkodásukat. Azon fáradozik, hogy saját módszereit beépítse Mesterükért végzett szolgálatukba. De biztonságban lehetnek, ha megszívlelik az intelmet: „Legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördög minden ravaszságával szemben.” (Manuscript 57, 1907.)

Az ember abban a tisztességben részesült, hogy együtt munkálkodhat Istennel annak a hatalmas felépítménynek a munkásaként, melyet létrehozott…Megváltó Urunk Isten örökösévé lett, azok pedig, akik együtt végzik vele a lélekmentés munkáját, társörökösök lesznek vele együtt…Az ebben való győzelem elérése felér azok tisztességével, akik a túláradó, örökkévaló dicsőség részesei. (Letter 49, 1896.)

Vágyakozhatnánk-e nagyobb tisztességre, mint hogy Isten gyermekei legyünk? birtokolhatnánke nagyobb rangot, találhatnánke hatalmasabb örökséget, mint ami azoknak jár, akik Isten örökösei és társörökösei Krisztusnak? (The Youth’s Instructor, December 8, 1892.)

Ellen White
Ellen White
A “Sons and Daughters of God” napi áhítatos könyv idézeteit Ellen G. White tapasztalatokban gazdag életéből és az isteni kinyilatkoztatások által megvilágosított szívének gondolatokból gyűjtöttük össze. Számára minden keresztény Isten fia vagy leánya, akik előtt korlátlan lehetőségek tárulnak fel, és Isten angyalai kísérik, hogy őrizzék és vezessék őket. Fáradhatatlan és ihletett írói tollából folyamatosan áradtak a bátorító, tanácsadó, oktató és felvilágosító üzenetek, ezekből továbbítunk néhányat.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video