Hatalmat kaptunk, hogy Isten fiaivá legyünk

„De mindazoknak, akik befogadták, akik hisznek az ő nevében, hatalmat adott, hogy Isten gyermekeivé legyenek.” (1Jn 1:12)

Az isteni fiúság nem olyan dolog, amit magunktól szerzünk meg. Csak azok kapnak hatalmat, hogy Isten fiai és leányai legyenek, akik elfogadják Krisztus Megváltójuknak. A bűnös semmi módon nem képes megszabadítani magát a bűntől. Hogy ezt elérhesse, magasabb hatalomhoz kell fordulnia. János így kiáltott fel: „Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit!” Egyedül Krisztusnak van hatalma, hogy megtisztítsa a szívet. Csak aki bocsánatért és elfogadásért folyamodott, csak az tudja mondani:

„Adni semmit nem tudok, Keresztfádra borulok…” A fiúság ígérete azonban mindenkié, aki „hisz az Ő nevében”. Mindenki, aki hitben jön Jézushoz, bocsánatban részesül. (The Review and Herald, September 3, 1903.)

Krisztus vallása átformálja a szívet. A világias gondolkodást mennyeivé teszi. Befolyása alatt az önző ember önzetlenné válik, mert ilyen Krisztus jelleme. A becstelen, áskálódó ember egyenessé lesz, mert második természetévé válik, hogy azt tegye másokkal, amit szeretne, hogy mások tegyenek vele. A züllött jellem tisztátalansága tisztává válik. Helyes szokásokat fog kialakítani, mert Krisztus evangéliuma az élet illataként hat rá. (The Southern Work, February 7, 1905.)

Isten Krisztusban nyilatkozott meg, „s megbékéltette magával a világot” (II. Kor. 5:19). Az embert a bűn annyira lealacsonyította, hogy lehetetlen volt számára saját erejéből összhangra jutni Istennel, akinek lénye tisztaság és jóság. Azonban Krisztus, miután megváltotta az embert a törvény átkától, isteni erőben részesíthette. Így Isten iránt tanúsított bűnbánat és Krisztusba vetett hit által Ádám elbukott gyermekei ismét „Isten gyermekeivé” (I. Jn. 3:2) lehetnek. (Patriarchs and Prophets, 64.)

Amikor a lélek befogadja Krisztust, erőt nyer arra, hogy Krisztus életét élje. (Christ’s Object Lessons, 314.)

Ellen White
Ellen White
A “Sons and Daughters of God” napi áhítatos könyv idézeteit Ellen G. White tapasztalatokban gazdag életéből és az isteni kinyilatkoztatások által megvilágosított szívének gondolatokból gyűjtöttük össze. Számára minden keresztény Isten fia vagy leánya, akik előtt korlátlan lehetőségek tárulnak fel, és Isten angyalai kísérik, hogy őrizzék és vezessék őket. Fáradhatatlan és ihletett írói tollából folyamatosan áradtak a bátorító, tanácsadó, oktató és felvilágosító üzenetek, ezekből továbbítunk néhányat.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor