Megtisztíttatunk, amint Krisztus is tiszta

„És akiben megvan ez a reménység iránta, az mind megtisztítja magát, ahogyan ő is tiszta.” (1Jn 3:3)

Krisztus felemeli és megnemesíti az ember elméjét, megtisztítva azt minden salaktól, hogy az ember megbecsülhesse ezt a példátlan szeretetet. (The General Conference Bulletin, October 1, 1899.)

Bűnbánat, hit és jó cselekedetek által az ember tökéletesítheti az igaz jellemet, és Krisztus érdemei által igényelheti Isten fiinak kiváltságait. Az isteni igazság elvei, melyeket befogadunk és szívünkben ápolunk, az erkölcsi kiválóság olyan magaslataira emelnek minket, melyre nem gondoltuk, hogy valaha is eljuthatunk. „És mindenki, aki Őbenne remél, megtisztítja magát, amint Ő is tiszta.” (Testimonies For The Church 4:294.)

A szív szentsége és az élet tisztasága voltak Krisztus tanításainak fő tárgyai. Hegyi beszédében, miután elmondta, mit kell tennünk és mit nem kell tennünk, hogy boldogok legyünk, így szólt: „Legyetek azért tökéletesek, miként mennyei Atyátok tökéletes.” Tökéletesség, szentség – ha ezeknek híjával van, az ember nem lesz képes megvalósítani azokat az elveket, melyek reá bízattak. Szentség nélkül az emberi szív önző, bűnös és gonosz. A szentség teszi gyümölcsözővé és minden jó cselekedetben bővelkedővé az embert. Sosem fárad meg a jó cselekvésében és nem keresi a világi elismerést; ellenben arra az elismerésre vágyakozik, melyben a mennyei Felség fogja őt részesíteni, amikor a megszentelteket trónja elé állítja…A szív szentsége helyes tettekre vezeti az embert. (The Review and Herald, September 7, 1886.)

Amilyen tiszta Isten az Ő életterében, olyan tiszta legyen az ember is a magáéban. Olyanná is lesz, ha Krisztus, a dicsőség reménysége formálódott ki benne; mert Krisztus életét, gondolkodását és jellemét tükrözi vissza. (Gospel Workers, 366.)

A keresztény jellem nemes méltósága úgy fog ragyogni, mint a nap, és a Krisztus arcáról ragyogó fény sugarai tükröződni fognak azokon, akik megtisztítják magukat, amint Ő is tiszta. (Testimonies For The Church 4:357)

A szív tisztasága az élet tisztaságához vezet. (The Signs of the Times, April 21, 1881.)

Ellen White
Ellen White
A “Sons and Daughters of God” napi áhítatos könyv idézeteit Ellen G. White tapasztalatokban gazdag életéből és az isteni kinyilatkoztatások által megvilágosított szívének gondolatokból gyűjtöttük össze. Számára minden keresztény Isten fia vagy leánya, akik előtt korlátlan lehetőségek tárulnak fel, és Isten angyalai kísérik, hogy őrizzék és vezessék őket. Fáradhatatlan és ihletett írói tollából folyamatosan áradtak a bátorító, tanácsadó, oktató és felvilágosító üzenetek, ezekből továbbítunk néhányat.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor