Miért engedi Isten a nagy küzdelmet?

„Hogy megismertessék most a mennyei fejedelemségekkel és hatalmasságokkal az egyház által Isten sokféle bölcsessége.” (Efézusi levél 3,9–10)

Miért engedtetett meg a nagy küzdelem folytatása a korszakokon át? Miért nem pusztította el Isten Sátánt már lázadása kezdetén? Azért, hogy a világ meggyőződjék Isten igazságosságáról a gonosszal való bánásmódja alapján, és a bűn elnyerje örök kárhoztatását. A megváltás tervében olyan mélységek és magasságok rejlenek, amelyeket még az örökkévalóságban sem tudunk kimeríteni soha, s oly csodák, melyekbe az angyalok is vágyakoznak betekinteni – amint Péter apostol első levelében olvassuk (1,12). A teremtett lények közül csak a megváltottak ismerik tapasztalatból a bűnnel vívott valóságos küzdelmet, ők munkálkodtak együtt Jézus Krisztussal, és amit még az angyalok sem tudtak megtenni: Megváltónk szenvedéseinek részeseivé lettek. (…)

„Együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyei helyekre…, hogy megmutassa a következő időkben az Ő kegyelmének gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban.” (Efézusi levél 2,6–7) (Nevelés, 308. o.)

Amikor a megmentett nemzetek Megváltójukra tekintenek, elragadó énekbe kezdenek, látva az Atya örökkévaló dicsőségének fényét Krisztus arcán, s trónját, amely öröktől fogva és mindörökké fennáll. Tudják, hogy királyságának nem lesz vége soha. (…)

Isten jellemében az irgalmasság, gyengédség és atyai szeretet szentséggel, igazsággal és hatalommal társul. Ha majd szemléljük trónjának fenségét, meglátjuk jellemének szeretetteljes megnyilatkozásait, és megértjük – mint soha azelőtt – e kedves megszólítás jelentősét: „Mi Atyánk!” (…)

Megváltónk győztes harcot vívott a sötétség hatalmai ellen, s győzelme örömet hozott a megváltottak számára és Isten dicsőségét szolgálja az örökkévalóságon át. (A nagy küzdelem – Korszakok nyomában, 651–652. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor