Minden világossá válik

„Most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre.” (Korinthusi I. levél 13,12)

Amikor majd eltűnik a fátyol, és meglátjuk a szépségnek azt a világát, amelyből most csak halvány fénysugarakat tudunk felfogni, amikor meglátjuk az egek dicsőségét, amelyet most csak látcsövön át vizsgálhatunk, s amikor a bűn rozsdája eltűnik, és az egész Föld a mi Urunk Istenünk szépségében tündököl, akkor hatalmas terület nyílik meg előttünk a tanulmányozásra! (…) Minden teremtett dologban Isten kézírását fedezhetjük fel.

Földön, tengeren és égen a gonosznak nyoma sem marad. A megváltottak előtt megnyílik a történelem hatalmas tere és leírhatatlan gazdagsága. A tanuló e földi életben Isten Igéjét tanulmányozva áttekintést kap a történelem eseményeiről, és fontos ismereteket szerezhet azokról az alapelvekről, amelyek az emberi történelem eseményeit irányítják. Látása azonban még mindig homályos, és ismerete tökéletlen. Akkor lát majd tisztán mindent, amikor az örökkévalóság fényében áll. (…)

A látható és a láthatatlan világ közötti fátyol eltűnik, és csodák tárulnak fel. (…)

Mindazok, akik önzetlen lelkülettel dolgoztak, láthatják majd munkájuk gyümölcsét. Feltárul, milyen eredménye volt, ha ragaszkodtunk a helyes alapelvekhez, és minden nemes cselekedet következménye nyilvánvalóvá válik. (…) Most még keveset láthat meg a világ legnemesebb munkáinak gyümölcséből a szorgalmas, hűséges munkás. Mielőtt a szülők és tanítók utolsó álmukra térnek, úgy láthatják, hogy munkájuk hiábavaló volt. Nem tudják, hogy hűségük az áldások forrásait nyitotta meg, amelyek folyama sohasem apad el, és hatásuk megsokszorozódik. (…) Az eljövendő világban mindezek világossá válnak előttünk. (Nevelés, 303–306. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor