Isten szent nyugalomnapja

„Mint az egek és az új Föld, amelyeket én teremtek, megállnak előttem – szól az Úr –, azonképpen megáll a ti magvatok és nevetek, s lesz, hogy hónapról hónapra és szombatról szombatra eljön minden test engem imádni – szól az Úr.” (Ésaiás próféta könyve 66,22–23)

Kezdetben, a teremtés munkájának befejezése után az Atya és a Fiú megpihent szombaton. „Amikor elvégezteték az ég és a föld és azoknak minden serege”, a Teremtő és a mennyei lények örvendeztek. A hajnalcsillagok és Isten minden fiai ujjongtak – ahogyan Jób könyvében olvashatjuk (38,7).

Amikor pedig „újjáteremtetnek mindenek, amikről szólt Isten minden szent prófétája által eleitől fogva” (Apostolok cselekedetei 3,21), a teremtés szombatja – ugyanaz a nap, amelyen Jézus József sírjában pihent – még mindig a nyugalom és öröm napja lesz. Menny és Föld együtt dicsérik Istent: szombatról szombatra örömteljes imádatban borulnak le a megváltott nemzetek Isten és a Bárány előtt.

A megváltott népek nem ismernek majd más törvényt a menny törvényén kívül. Valamennyien egy boldog családot alkotnak majd – a dicséret és hálaadás ruháiba öltözve. Együtt énekelnek majd a hajnalcsillagok: az angyalok, és Isten minden fiai: az el nem bukott világok lakói. (…)

„És lesz, hogy hónapról hónapra és szombatról szombatra eljön minden test engem imádni – így szól az Úr.” Isten dicsősége megnyilatkozik, és mindenki meglátja. „Kisarjasztja az Úr Isten az igazságot és a dicsőséget minden nép előtt.” „Ama napon a seregek Ura lesz ékes koronája és dicsőséges koszorúja népe maradékának.” (Ésaiás könyve 61,11; 28,5)

Ameddig az egek és a Föld fennállnak, a szombat mindig jele lesz a Teremtő hatalmának. És amikor Éden újra virágzik majd, a Földön mindenki tisztelni fogja a nap alatt Isten szent nyugalomnapját. (Jézus élete, 769–770., 283. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor