„Ne féljetek!”

„És hirtelenséggel megjelent az angyallal mennyei seregek sokasága, akik Istent dicsérték és ezt mondták: Dicsőség a magasságos mennyekben Istennek, s e földön békesség, és az emberekhez jóakarat!” (Lukács evangéliuma 2,13–14)

Ezen a világon soha senki nem részesült olyan örömteli fogadtatásban, mint amilyennel a Betlehemben született kisgyermeket üdvözölték. (Review and Herald, 1906. április 5.)

Az angyalok megjelentek az alázatos pásztoroknak, akik juhaikat őrizték éjszaka Betlehem síkságain. Az Úr angyala így szólt hozzájuk: „Ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész nép öröme lészen: mert született néktek ma a Megtartó, aki az Úr Krisztus, Dávid városában. Ez pedig néktek a jele: találtok egy kisgyermeket bepólyálva feküdni a jászolban.” (Lukács evangéliuma 2,10–12) Még meg sem szokta szemük az angyal dicsőséges jelenlétét, amikor angyalok sokaságának csodálatos dicsősége ragyogta be az egész síkságot, benépesítve Betlehem pusztáit.

Ekkor halandó fülek hallhatták a mennyei dallamot, majd felejthetetlen énekük végén az angyalok visszarepültek a mennybe. Fényességük elhalványult, de a pásztorok szíve megőrizte a legragyogóbb képet, amelyet halandó ember valaha láthatott. Az áldott ígéret és biztosíték, hogy az emberiség Megváltója eljött e világra, örömmel és boldogsággal, hittel és Isten iránti szeretettel töltötte be a szívüket. (Review and Herald, 1884. december 9.)

Bárcsak az emberi család felismerné ma azt az éneket! Az akkor tett kijelentés, a felhangzott dallam az idők végéig zeng és visszhangzik a Föld végső határáig. Amikor az igazság napja felkel, gyógyulás lesz szárnyai alatt (Malakiás próféta könyve 4,2), s a nagy sokaság hangja sok vizek zúgásához hasonlóan zengi majd: „Alleluja, mert uralkodik az Úr Isten, a Mindenható!” (Jelenések könyve 19,6) (Jézus élete, 48. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor