Isten tanítványai

„Mindnyájukat Isten fogja tanítani.” (János evangéliuma 6,45)

Jézus Krisztus iskolájában fiatalok és idősek egyaránt tanulhatnak. Ha figyelnek az isteni Tanító oktatására, egyre bölcsebbé lesznek, nemesebbé válnak, s így előkészülnek arra, hogy magasabb szintű tanulmányokat folytathassanak és tovább fejlődhessenek majd az örökkévalóságban.

A végtelen korszakokon át szüntelenül növekedhetünk majd a bölcsességben, ismeretben és szentségben. Új és új, kutatásra váró területeket fedezhetünk fel, újabb és újabb csodák várnak ránk, tudásunk és képességeink gyarapodnak, s egyre növekszik örömünk és szeretetünk. (The Gospel Herald, 1882. augusztus)

Az eljövendő világban Jézus Krisztus az élet folyójához vezeti a megváltottakat, és megtanítja őket az igazság csodálatos leckéire. Feltárja előttük a természet titkait. Láthatják majd, ahogyan egy mesteri Kéz fenntartja a világot. Szemlélik Alkotónk csodáit, aki színt adott a mező virágainak, és tanulni fognak az irgalmas Atya céljairól, akitől minden egyes fénysugár ered. A megváltottak a szent angyalokkal együtt egyre jobban megismerik Isten végtelen szeretetét világunk iránt, és dicsérő énekben fejezik ki hálájukat Teremtőnknek. Akkor megértjük majd, hogy „úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (János evangéliuma 3,16). (Review and Herald, 1907. január 3.)

Megváltónk az ismeret gazdag kincstárát nyitja meg számunkra. Feltárja előttünk gondviselésének titkait, amelyeket a földön élve nem tudtunk megérteni. (242. levél, 1908)

Földi életünk során olyan nevelésre van szükségünk, amely képessé tesz bennünket arra, hogy Istennel éljünk majd az örökkévalóságon át. Az itt megkezdett tanulás a mennyben teljesedik ki. (16. kézirat, 1895)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video