A megváltottak öröme

„Házakat építenek, és bennük lakoznak, szőlőket plántálnak, és eszik azok gyümölcsét. Nem úgy építenek, hogy más lakjék benne, nem úgy plántálnak, hogy más egye gyümölcsét, mert mint a fáké, olyan hosszú lesz népem élete, és kezeik munkáját elhasználják választottaim.” (Ésaiás könyve 65,21–22)

Messze terjedő síkságok és szép dombok váltakoznak, s mögöttük Isten magas hegyei emelkednek. Isten népe, amely oly sokáig volt zarándok és vándor, otthont talál a békés síkságokon, az élő folyamok mellett.

„Népem biztonságban lakozik, biztonság sátraiban, gondtalan nyugalomban.” (Ésaiás könyve 32,18) (A nagy küzdelem – Korszakok nyomában, 675. o.)

A megváltottak az új Földön olyan foglalkozást és örömöket találnak, amelyek Ádámnak és Évának is boldogságot jelentettek kezdetben. Az édeni életet fogják élni a kertekben és a mezőkön.

Ott minden tehetség kibontakozik, minden képesség növekszik. A legnagyszerűbb vállalkozásokat vihetjük végbe, a legmagasabb törekvéseket érhetjük el, és a legmagasztosabb vágyakat valósíthatjuk meg. A megváltottak új magasságokba jutnak fel, új csodák ejtik őket ámulatba, új igazságokat értenek meg, új tanulmányoznivalók ébresztik fel testi-lelki-szellemi erőiket. (Próféták és királyok, 730–731. o.)

Bizonyos, hogy a mennyben mindig tevékenykedhetünk majd. A megváltottak nem álmodozó tétlenségben fognak élni. Ott nyugalom vár Isten népére, így a mennyei tevékenység nem lesz fárasztó és terhes. A megváltottak egész családja örömét találja abban, hogy szolgálhatja Alkotónkat, akinek tulajdonai lettünk a teremtés és a megváltás által. (11. levél, 1899)

A fáradtak és megterheltek, akik megharcolták a hit nemes harcát, dicső nyugalmat találnak majd a mennyben, mert megkapják a fiatalság életerejét és a halhatatlanságot, s többé nem kell küzdeniük a bűn és Sátán ellen. (Christian Temperance and Bible Hygiene, 99. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor