Az élet fája

„És a folyó mindkét partján állt az élet fája, amely tizenkétfajta gyümölcsöt terem, s levelei a nemzetek gyógyulására szolgálnak.” (Jelenések könyve 22,2)

A királyi tróntól kiáradó folyó mindkét partján áll az élet fája. Gyümölcse fenséges, az arany és ezüst keverékéhez hasonló. (Early Writings, 17. o.)

Édenben az élet fája gyümölcsének természetfeletti ereje volt. Fogyasztása az örök életet jelentette: gyümölcse a halál ellenszere volt, levelei az élet és a halhatatlanság fenntartását szolgálták. A bűn bejövetele után a mennyei Kertész átültette az élet fáját a mennyei Édenbe. (Bizonyságtételek, VIII. köt., 288. o.)

A megváltottak, akik szerették Istent és megtartották parancsolatait, belépnek a kapukon a szent városba, és szabadon vehetnek gyümölcsöt az élet fájáról, amiképpen ősszüleink is ehettek róla bűnbeesésük előtt. A halhatatlan fa levelei a népek gyógyulását szolgálják. A megváltottak minden fájdalma eltűnik, többé soha nem gyötri őket betegség, szomorúság és a halál, mert az élet fájának levelei meggyógyítják őket. Jézus boldogan látja lelke szenvedésének gyümölcseit, a földi életben szomorúságnak, fáradságos munkának és szenvedéseknek kitett megváltottakat, akik most összegyűlnek az élet fája körül, hogy vegyenek halhatatlan gyümölcséből. Ősszüleink ehhez való jogukat eljátszották Isten parancsának semmibevételével. De a megváltottakat többé nem fenyegeti az a veszély, hogy újra elveszítik ezt a jogukat, és nem vehetnek az élet fájának gyümölcséből: mert aki ősszüleinket bűnre csábította, megsemmisül a második halálban. (Youth’s Instructor, 1852. október)

Az élet fáján a legszebb gyümölcsök teremnek, amelyekből a megváltottak szabadon vehetnek. A legmagasztosabb nyelv sem tudja kifejezni a menny dicsőségét és a Megváltó szeretetének határtalan mélységét. (Early Writings, 289. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor