Találkozások

„Most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig oly teljes lesz az ismeretem, mint ahogyan Isten ismer engem.” (Korinthusi I. levél 13,12)

A mennyben úgy találkozunk majd, hogy soha többé nem kell elválnunk. (The Signs of the Times, 1911. június 20.)

Amikor a megváltottak találkoznak, felismerik azokat, akik ráirányították figyelmüket a megfeszített Krisztusra. Milyen áldott beszélgetéseket folytatnak majd! Így szólnak majd: „Bűnös voltam, Isten és reménység nélkül éltem a világon, de te eljöttél hozzám, és megismertetted velem a Megváltót, egyedüli reménységemet…”

Mások köszönetet mondanak azoknak, akik táplálták az éhezőket és felöltöztették a ruhátlanokat: „Amikor a kétségbeesés megkötözte lelkemet, az Úr elküldött téged hozzám, hogy a remény és vigasz szavait szóld. Ennivalót hoztál, és megnyitottad előttem Isten Igéjét, lelki szükségletem felismerésére vezettél. Testvéredként kezeltél. Együtt éreztél velem bánatomban, és meggyógyítottad összetört, megsebzett lelkemet, úgy, hogy meg tudtam ragadni Krisztus kezét. Tudatlanságomban türelmesen tanítottál, hogy van Atyám a mennyben, akinek gondja van rám. Felébresztetted bennem a hitet, hogy Ő meg akar menteni engem. Szívem megalázkodott, amikor felismertem azt az áldozatot, amelyet Krisztus hozott értem… Most itt vagyok megmentve, örökre megmentve, és örökké Megváltóm jelenlétében élhetek, dicsérhetem Őt, aki az életét áldozta értem!”

Milyen csodálatos öröm lesz majd, amikor a megváltottak találkoznak és köszöntik az értük munkálkodókat. Kimondhatatlan öröm hatja át azok szívét, akik nem a saját tetszésüket keresték ezen a világon, hanem áldást akartak vinni a szerencsétleneknek, akiknek olyan kevés jóban volt részük. (Review and Herald, 1905. január 5.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor