Az örökösök

„Jöjjetek, Atyámnak áldottai, örököljétek az országot, amely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta.” (Máté evangéliuma 25,34)

A megváltottak serege a szent város előtt áll. Jézus kitárja a gyöngykapukat, s bevonul a nép, amely megőrizte az igazságot. Az üdvözültek láthatják Isten Paradicsomát, Ádám otthonát, eredeti szépségében. Meghallják a hangot, amely gyönyörűségesebb minden zenénél, melyet halandó fül valaha is hallott: Küzdelmetek véget ért! „Jöjjetek, Atyámnak áldottai, örököljétek az országot, amely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta.”

Most teljesedik be Megváltónk imája: „Akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek, ahol én vagyok.” (János evangéliuma 17,12) Krisztus örömmel mutatja be az Atyának azokat, akiket vérén vásárolt meg: „Itt vagyok én és a gyermekek, akiket nekem adtál.” (Zsidókhoz írt levél 2,13) A megváltó szeretet csodája! Milyen dicsőséges óra lesz az, amikor a végtelen Atya megváltottaira tekintve meglátja bennük az Ő képmását. A bűn által okozott viszály eltűnt, átka megszűnt, és az emberi újra összhangba került az istenivel. (Bizonyságtételek, IV., 354. o.)

A megváltottakat üdvözölik abban az otthonban, amelyet Jézus elkészített számukra. (…) Találkoznak azokkal, akik legyőzték Sátánt, és az isteni kegyelem által tökéletes jellemet fejlesztettek. Minden bűnös hajlamot, minden tökéletlenséget, ami itt a földön bántja őket, eltávolított Krisztus vére, és a dicsőség rendkívüli fénye ragyog rájuk. Erkölcsi szépségük, jellemük tökéletessége felülmúlja a külső ragyogást. Hiba nélkül állnak a királyi trón előtt, osztozva az angyalok méltóságában és kiváltságaiban. (Krisztushoz vezető lépések, 131–132. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor