Boldogság , szeretet és szépség

„Ott semmi elátkozott nem lesz többé, hanem Isten és a Bárány királyiszéke lesz benne, és szolgái szolgálnak neki, s látják az Ő orcáját, és a neve homlokukon lesz.” (Jelenések könyve 22,3–4)

Az átok minden nyoma eltűnt. (…) A bűnnek egyetlen emléke marad: Megváltónk örökre viselni fogja kereszthalálának nyomait. A megdicsőült Krisztust látva a próféta így szólt: „Ragyogó fénysugarak támadnak oldalából, és ott van az Ő hatalmának rejteke.” (Habakuk próféta könyve 3,4) A Megváltó dicsősége az Ő megsebzett oldala, amelyből ömlött a vér, ott van hatalmának rejteke. „Hatalmas arra, hogy megmentsen” a megváltás áldozata által, ezért arra is van hatalma, hogy végrehajtsa az ítéletet azokon, akik megvetették Isten kegyelmét. Megaláztatásának nyomait a legmagasabb érdemjelként viseli. A Golgotán kapott sebei az örökkévaló korszakokon át is hirdetik dicséretét és hatalmát. (…)

Eljött az idő, amelyet a szent emberek vágyakozva vártak, amióta a lángoló pallos kizárta ősszüleinket Éden kertjéből. Elérkezett „Isten tulajdon népének” megváltási ideje. A földet az ember eredetileg mint királyságát kapta, azonban bűnbeesésével Sátán kezére játszotta, de végül Isten megváltási terve által visszakerült az ember tulajdonába. Mindaz, ami a bűn miatt elveszett, helyreállt. (…) A Föld teremtésekor elgondolt isteni terv beteljesedett: bolygónk a megváltottak örök lakhelyévé lett. „Az igazak öröklik a földet, és örökké rajta lakoznak.” (37. zsoltár 29) (A nagy küzdelem – Korszakok nyomában, 674. o.)

Krisztussal együtt gyönyörködünk majd az eljövendő világ minden dicsőségében, az örökkévalóság korszakain át. Isten országában nem fog zavarni vagy elszomorítani semmi. Ilyen életet ígér Isten a győzőknek: a boldogság, szeretet és szépség életét. Ott nem lesz bűn, sem emésztő gond. Semmi sem háborgatja majd a megváltottak békéjét. (The Signs of the Times, 1887. november 10.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor