Győzelem a halál felett

„Isten eltöröl a szemeikről minden könnyet, és halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.” (Jelenések könyve 21,4)

Nekünk élő, feltámadt Üdvözítőnk van, aki letörte a sír bilincseit. Lázár feltámasztása előtt diadalmasan jelentette ki: „Én vagyok a feltámadás és az élet.” Jézus eljön – elkészültünk-e, hogy megállhassunk előtte?

Az Életadó nemsokára eljön, hogy előszólítsa a sírok foglyait. Utolsó gondolatuk a halál volt, de most így kiáltanak fel: „Halál, hol a te fullánkod? Sír, hol a te diadalmad?” A halál fájdalma volt az utolsó, amit éreztek. Amikor felébrednek, a fájdalom eltűnt. Halhatatlanságba öltözve állnak, majd felemelkednek, hogy találkozzanak Urukkal a levegőben. Isten városának kapui kitárulnak, és Isten megváltottai bevonulnak a kérubok és szeráfok mellett. Krisztus köszönti őket, és áldását adja rájuk e szavakkal: „Jól van, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te Uradnak örömébe!” (Máté evangéliuma 25,33) Mit jelent az „Úrnak öröme”? Megváltónk örömmel látja szenvedéseinek eredményét. Mi is meglátunk valakit, akiért éjszakákon át könyörögtünk az Úrhoz. Meglátjuk azt, akivel halálos ágyán beszéltünk, és tehetetlenségében Krisztusba kapaszkodott. Egy nyomorult, iszákos ember tekintetét igyekeztünk Jézusra irányítani, akinek van hatalma arra, hogy megmentse. Elmondtuk neki, hogy Krisztus győzelemre segítheti őt. Most ezek az emberek is a halhatatlanság dicső koronáját viselik. (18. kézirat, 1894)

Isten országában nincs csalódás, szomorúság, bűn. Nincs, aki azt mondaná: „Beteg vagyok!” Ott nincs halál és gyász. Nincs elválás, megtört szív. Jézus velünk lesz, és szívünket béke tölti be. Megváltónk jelenlétében teljes öröm van, és jobbján örök gyönyörűség. (The Signs of the Times, 1892. február 8.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor