Elnyerik az igazság fehér ruháját

„Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, akik megmosták és megfehérítették ruháikat a Bárány vérében.” (Jel. 7, 14.)

Dicső jutalmat nyernek majd a hűséges munkások, amikor összegyűlnek Isten és a Bárány trónja előtt… A trón előtt fognak állni, mint akiket elfogadott Isten az Ő szerelmes Fiában. Minden bűnüket eltörölte, minden törvényszegésüket eltávolította. Most szemlélhetik Isten trónjának elhomályosulatlan dicsőségét… Azon a napon a megváltottak fényleni fognak az Atya és a Fiú dicsőségében. Az angyalok hárfáikat kezükbe véve üdvözlik a Királyt és győzelmének jelvényeit: a megváltottakat, akik „megmosták és megfehérítették ruháikat a Bárány vérében”. 9 T. 285,

Mindnyájan egy boldog, egyesült családot alkotnak, akik felöltöztek a dicséret és hálaadás ruháiba, Krisztus igazságának ruháiba. Az egész természet állandóan kifejezi dicséretét és imádatát Isten iránt az Ő felülmúlhatatlan szépségében. A világot elárasztja a menny fényessége. A könnyek örömre változnak. A Hold fénye olyan lesz, mint a Nap fénye, és a Nap hétszerte erősebb lesz, mint most. A jelenet felett örömükben együtt énekelnek majd a hajnalcsillagok és Isten fiai ujjonganak boldogságukban, miközben Isten és Krisztus kijelentik: „Bűn nem lesz többé, és halál sem lesz többé”…

A küzdelem véget ért. Minden viszály és nyomorúság megszűnt. Győzelmi ének tölti be az egész mennyet, mikor a megváltottak Isten trónja körül állnak. Mindnyájan örömteljes énekben egyesülnek: „Méltó, méltó a Bárány, aki megöletett, és újra él, a hatalmas Győző”.

„Azután láttam, és íme, egy nagy sokaság, amelyet senki meg nem számlálhatott, minden nemzetből, és ágazatból, nyelvből és népből, és a királyiszék és a Bárány előtt álltak fehér ruhákba öltözve, és kezeikben pálmaágak.” (Jel. 7, 9.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor