Jézus Krisztus megkoronázása

„Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úr Isten, igazak és igazságosak a te útjaid, óh szentek Királya!” (Jelenések könyve 15,3)

Azon a napon a megváltottak az Atya és a Fiú dicsőségében fénylenek majd. A menny angyalai arany hárfájukat megszólaltatva üdvözik a Királyt és győzelmének jelvényeit: a megváltottakat, akik megmosták és megfehérítették ruháikat a Bárány vérében (Jelenések könyve 7,14). Felzeng a diadalének, amely betölti a mennyet: Krisztus győzött! Belép a mennyei udvarokba megváltottai kíséretében, akik tanúsítják, hogy küldetése, szenvedése és áldozata nem volt hiábavaló. (Review and Herald, 1904. november 24.)

Magasan a város felett, ragyogó arany alapzaton áll a királyi trón, amelyen Isten Fia foglal helyet. Jézus Krisztus hatalmát és fenségét nyelv nem fejezheti ki. Az örökkévaló Atya dicsősége veszi körül Fiát. Jelenlétének ragyogása betölti Isten városát, és kiárad a kapukon az egész Földre.

A királyi trónhoz legközelebb állnak azok, akik egykor a gonoszt szolgálták, azonban üszökként ragadtattak ki a tűzből (Zakariás könyve 3,2), s azután mély odaadással követték Megváltójukat. Majd azok következnek, akik a hamisság és hűtlenség közepette is keresztényi jellemről tettek bizonyságot, s tisztelték Isten törvényét akkor is, amikor a keresztény világ érvénytelennek nyilvánította. Mellettük állnak azok a milliók, akik a korszakok során vértanúhalált haltak hitükért. Rajtuk kívül ott látható a „nagy sokaság, amelyet senki meg nem számlálhat, minden nemzetből, ágazatból, nyelvből és népből… a trón előtt és a Bárány előtt, fehér ruhákba öltözve, kezeikben pálmaágak” (Jelenések könyve 7,9). Harcuk befejeződött, győzelmüket kivívták. A versenypályát megfutották, a jutalmat elnyerték (Korinthusi I. levél 9,24). (…)

A menny és a Föld összegyűlt lakói jelenlétében történik Isten Fiának megkoronázása. (A nagy küzdelem – Korszakok nyomában, 665–666. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor