Isten népének szabadulása

„Az Úr megváltottai megtérnek, és ujjongás között Sionba jönnek, örök öröm fejükön, vigasságot és örömet találnak, s eltűnik a fájdalom és sóhaj.” (Ésaiás könyve 35,10)

Isten éjfélkor nyilvánítja ki hatalmát népe megszabadításáért. A Nap felragyog, és teljes erejében fénylik. Jelek és csodák követik egymást. A gonoszok csodálattal és rémülten nézik e jeleneteket, mialatt az igazak ünnepélyes örömmel szemlélik szabadulásuk jeleit. Úgy tűnik, mintha a természetben megváltozott volna a rend. A folyók megállnak. Sűrű, sötét felhők tornyosulnak, és egymásba torlódnak. A haragos ég közepén egy leírhatatlan dicsőségű, tiszta hely látszik, ahonnan Isten szava sok vizek zúgásához hasonlóan hangzik, ezt mondván: „Meglett!”

Ez a hang megremegteti az eget és a földet. Hatalmas földrengés következik, „amilyen nem volt, amióta emberek vannak a földön, ilyen földindulás, ilyen nagy” (Jelenések könyve 16,18). Az égbolt megnyílik, majd bezárul. Mintha átvillanna rajta az Isten trónjától áradó dicsőség. A hegyek inognak, mint a nádszál a szélben, és sziklák hevernek szétszórva mindenütt. (…)

A sírok megnyíltak, és „sokan azok közül, akik alusznak a föld porában (…), felkelnek, némelyek örök életre, mások gyalázatra és örökkévaló utálatosságra.” (Dániel könyve 12,2) Mindazok, akik a harmadik angyal üzenetének hitében haltak meg, megdicsőülten jönnek elő sírjukból, hogy meghallják a békeszövetség szavait, amelyet Isten köt azokkal, akik megtartották törvényét. (…)

Isten hangja hallatszik az égből, s kijelenti Jézus eljövetelének napját és óráját, és megköti népével az örök szövetséget. Szavai a leghangosabb mennydörgéshez hasonlóan zengnek végig a földön. Isten Izráele fölfelé figyelve várakozik. A hívők arca Isten dicsőségétől ragyog és fénylik, mint Mózes arca, amikor a Sínai-hegyről alájött. A gonoszok nem tudnak rájuk tekinteni. Amikor pedig Isten kimondja az áldást azok felett, akik a szombat megszentelésével megdicsőítették Istent, hangos diadalkiáltás hangzik fel. (A nagy küzdelem – Korszakok nyomában, 636–640. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video