Isten beteljesíti igéreteit

„És szólnak ama napon: Íme Istenünk, akit mi vártunk, és aki megtart minket, ez az Úr, akit mi vártunk, örüljünk és örvendezzünk szabadításában!” (Ésaiás könyve 25,9)

Amikor a hétről hétre bekövetkező rettenetes szerencsétlenségekről hallok, azt kérdezem: Mit jelent mindez? A legborzalmasabb katasztrófák követik egymást nagy gyorsasággal. Gyakran hallunk földrengésekről, forgószelekről, tűz és víz általi pusztításokról, amelyek nagy veszteségeket okoznak. Ezek a szerencsétlenségek látszólag szervezetlen és fékevesztett erők szeszélyes kitörései, azonban Isten szándékait láthatjuk bennük. Isten eszközei, amelyek által az embereket veszélyes helyzetük tudatára igyekszik ébreszteni.

Isten ítéletei sújtják országunkat. Ünnepélyes figyelmeztetések ezek számunkra: „Legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jön el az embernek Fia.” (Máté evangéliuma 24,44)

A föld történetének záró jelenetei közepette élünk. Nincs veszteni való időnk. Ne aludjunk el az őrhelyünkön! Biztassunk mindenkit mindenhol, hogy térjenek meg, mert így megmenekülhetnek. Ébresszük fel az embereket, késztessük őket azonnali előkészületre, mert elképzelni is alig tudjuk, mi előtt állunk.

Az Úr nemsokára eljön. Legyünk készen, és várjuk eljövetelét! Milyen dicső lesz, amikor meglátjuk Őt, és köszönt bennünket mint megváltottait! Ha meglátjuk a Királyt dicsőségben, örökre áldottak leszünk. Szeretném hangosan kiáltani: Útban vagyunk hazafelé! Közeledünk ahhoz az időhöz, amikor Jézus Krisztus eljön hatalommal és nagy dicsőséggel, hogy elvigye megváltottait örök otthonukba.

A végső nagy munka során olyan nehézségekkel fogunk szembekerülni, amelyek megoldását nem tudjuk, de ne felejtsük el, hogy a menny munkálkodik értünk, mennyei kéz fogja a kormánykereket, és Isten beteljesíti ígéreteit. Összegyűjti követőit a földön, akik igazságban szolgálják Őt. (Bizonyságtételek, VIII. köt., 252–254. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor