…hogy minden ember tudomást szerezzen Isten országáról

„Mert hitben járunk, nem látásban.” (Korinthusi II. levél 5,7)

Önmagunk felmagasztalása helyett a legjobb képességeink szerint végezzük el azt a munkát, amelyet Isten ránk bízott. Feladatunk az, hogy jó benyomást gyakoroljunk másokra. Az örökkévalóságra készülünk, a mennyei otthonba szeretnénk belépni, ahol a nagy Orvos eltöröl minden könnyet a szemünkről, ahol az élet fájának levelei mindnyájunk gyógyulását szolgálják majd.

Bízzuk magunkat mindnyájan Jézus Krisztusra élő hittel, és járjunk alázatos szívvel mint Isten kicsiny gyermekei. Akkor Isten kegyelme megnyilatkozik bennünk, és meglátjuk szabadítását (Lukács evangéliuma 3,6). Ragyogó koronánkat lábához tesszük majd, és Őt dicsőítjük, aki győzött értünk.

Előfordulhat olyasmi az életünkben vagy a környezetünkben, amit nem tudunk megérteni. Lehetséges, hogy valami titokzatosnak tűnik számunkra a Bibliában, mivel meghaladja a felfogóképességünket. Azonban amikor Megváltónk majd az élő vizekhez vezet bennünket, megvilágosítja mindazt, amit azelőtt nem értettünk meg teljesen.

Ha a menny eljövendő dicsőségére gondolok, mély vágyat érzek, hogy minden ember tudomást szerezzen róla. Vágyom arra, hogy felmagasztaljam Krisztust mint hatalmas Gyógyítót.

Sokat jelent számunkra, hogy a mennyeiekkel foglalkozunk-e, vagy a földiekkel. A földiek nemsokára elmúlnak. Ezekben az utolsó napokban a földi kincsek sokasága pusztul el. Földrengések történnek mindenfelé (Máté 24,7), mindenütt bajokat és nehézségeket láthatunk. A mi kiváltságunk azonban felkészülni arra, hogy a mennyei család tagjaivá, a mennyei Király gyermekeivé lehessünk. (Review and Herald, 1907. augusztus 8.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor