A szelídek és alázatosak ajándéka

„Boldogok azok, akik megtartják az Ő parancsolatait, hogy joguk legyen az élet fájához, és bemehessenek a kapukon a városba.” (Jelenések könyve 22,15)

A ránk váró küzdelmek közepette egyedüli biztonságunk, hogy egyek legyünk Krisztussal Istenben. Törekedjünk arra, hogy bemehessünk a szoros kapun! Azonban ezen a kapun kétkedőket nem bocsáthatnak be. Most kell harcolnunk az örök életünkért olyan komolysággal, amely arányban áll a ránk váró jutalom értékével. Nem pénz, földi vagyon és tisztség, hanem a krisztusi jellem birtoklása nyitja meg Éden kapuit. Nem méltóság és nem szellemi képességek által nyerhetjük el a halhatatlanság koronáját. Csak a szelídek és alázatosak ajándéka ez, akik Istent tették mindenükké.

Egyedül a Mindenható teremtheti újjá az embert, Ő változtathatja világossággá a sötétséget, szeretetté az ellenségeskedést, szentséggé a tisztátalanságot. Isten a mi beleegyezésünkkel teljessé teszi életünket Krisztusban, és tökéletessé formálja jellemünket.

Micsoda tisztelet illeti Jézus Krisztust! Minden kényszer és erőszak alkalmazása nélkül beolvasztja az ember akaratát Isten akaratába. Ez a tudományok tudománya, mert általa hatalmas változás megy végbe gondolkodásunkban és jellemünkben – amelynek meg kell valósulnia mindazok életében, akik be akarnak lépni Isten városának kapuin. (155. levél, 1902)

Isten parancsolatának megtartói halhatatlanságuknak örvendezhetnek majd az élet fája alatt, s a bűntelen világok lakói végtelen korszakokon át láthatják a gyönyörű Édenkertet, a teremtés tökéletes művének mintáját, amelyet nem érintett a bűn átka – amilyenné az egész Föld lehetett volna, ha az ember engedelmessége által megvalósítja a Teremtő dicső tervét. (Pátriárkák és próféták, 62. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor