Isten mindenütt velünk van

„Bízd csak magad Őrá, és légy békességben, mert ezekből jó származik reád.” (Jób könyve 22,21)

Egy kicsiny hajóval utaztunk, amely átvitt bennünket a Dánia partjához vezető széles tengerszoroson. A hajón hangulatos, szép szobát kaptunk, amelyben két pamlag volt és nehéz függönyök zárták el. Olyan kényelmet kínált, amelyet akkor nem tartottunk szükségesnek a csupán hatórai utazás idejére. Ezt a véleményünket azonban meg kellett változtatnunk, mielőtt szárazföldet értünk. Utazásunk kezdetén az idő kellemes volt, a tenger sima, kellemes utazásnak néztünk elébe. Azonban nemsokára jött a kapitány, és azt tanácsolta, hogy menjünk a szobánkba és azonnal feküdjünk le, mert háborgó vizek felé haladunk. Ha nem is szívesen, de engedelmeskedtünk felszólításának. Rövid idő múltán a hajó hevesen himbálózni kezdett, úgy, hogy alig tudtam megmaradni a pamlagon. Nagyon rosszul lettem. Erősen izzadtam, mintha egész szervezetem egy rettenetes betegség ellen küzdött volna. Súlyos tengeri betegség vett erőt rajtam.

A halál nagyon közelinek tűnt, azonban úgy éreztem, hogy hitemmel erősen tudok kapaszkodni Jézus kezébe. Ő, aki tenyerén tartja a vizeket, képes megőrizni bennünket a viharban. A nagy mélység hullámai engedelmeskednek szavának: „Eddig jöjj, és ne tovább, s itt álljanak meg büszke hullámaid!” (Jób 38,11) Arra gondoltam, hogyan csendesítette le Jézus a viharos Galileai-tengert. Ne merjek bízni az Ő védelmében, aki elhívott ennek a munkának a végzésére? Szívembe tökéletes béke költözött, mert Jézusba kapaszkodtam. Nagyon értékes volt számomra a hitnek ez a leckéje, amelyet abban a néhány órában megtanultam. Azt tapasztaltam, hogy az élet minden próbáját azért kapom, hogy megtanítson a mennyei Atyám iránti bizalmam új leckéjére, és arra, hogy teljesen tőle függök. Bízhatunk abban, hogy Isten mindenütt velünk van, és próbáinkban erősen foghatjuk a kezét, amely minden hatalom birtokosa. (Historical Sketches, 221. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor