A leggazdagabb és legboldogabb ember

„A szeretet hosszútűrő, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.” (Korinthusiakhoz írt I. levél 13,4)

Ha megnyitjuk szívünket és otthonunkat Jézus előtt, hogy velünk lakhasson, ügyeljünk lelkünk tisztaságára, hogy ne szennyezze be a viszály, keserűség, harag, rosszindulat vagy barátságtalan szó. Jézus nem lakik olyan otthonban, ahol torzsalkodás, irigység és indulatoskodás uralkodik.

Jézus Krisztus szeretete volt Pál apostol beszédének magasztos tárgya és késztető ereje, amely irányította őt.

A csüggesztő körülmények között, amelyek sok keresztény kedvét szegték volna, Pál így kiáltott: „Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom: örüljetek!” Ugyanezt a reménységet és derűt nyilvánította ki a hajó fedélzetén, amikor vihar dúlt körülötte, és a hajó darabokra tört. Ő adott utasítást a hajóparancsnoknak, és mindenki életét megőrizte. Habár fogolyként vitték, a valóságban mégis ő volt a hajó ura, a leggazdagabb és legboldogabb ember a fedélzeten. Amikor hajótörést szenvedve a barbárok által lakott szigetre vetődtek, Pál a legnagyobb lelki nyugalommal és a legtevékenyebben segített megmenteni felebarátait a hullámsírtól. Ő hozott fát, hogy tüzet gyújtson didergő társainak. Látva, hogy a halálos marású vipera Pál kezére tapadt, rémület fogta el a körülötte lévőket, de az apostol nyugodtan lerázta a kígyót a tűzbe, mert tudta, hogy nem árthat neki, hiszen feltétlenül bízott Istenben.

A királyok és előkelők előtt, akik kezükben tartották életét, nem ingott meg, mert Istennek szentelte magát. Szava kedvesen hangzott fel – hasonlóan a kegyelem angyalának szavaihoz –, amint elmondta a kereszt történetét, s Jézus végtelen szeretetéről beszélt. (Review and Herald, 1885. szeptember 8.)

A szeretet követeinek csodálatos hatalmuk van, mert a szeretet Istentől ered. (Nevelés, 114. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor