Isten gyógyszere

„Van olyan, aki bőven adakozik, és annál inkább gazdagodik, és aki megtartóztatja járandóságát, de ugyan szűkölködik. A mással jóltevő ember megkövéredik, és aki mást felüdít, maga is felüdül.” (Példabeszédek könyve 11,24–25)

Isten megáld bennünket javakkal, hogy adhassunk, segíthessük az Ő műve építését. Napfényt és esőt ad nekünk, virágba borítja a növényzetet. Egészséget és képességet kapunk tőle a javak megszerzésére. Minden áldás Teremtőnk adakozó kezéből származik. Viszonzásul azt szeretné, hogy hálánk jeléül juttassuk vissza neki e javak egy részét: tized és hálaáldozat, önkéntes adomány és egyéb adakozás formájában. Ha az anyagi javak az isteni terv szerint gyűlnének a pénztárban, akkor bőségesen elég volna Isten művének előrevitelére.

Azonban az emberek szívét megkeményítette az önzés, azért Ananiáshoz és Safirához hasonlóan kísértésbe esnek: az összeg egy részét visszatartják, miközben azt színlelik, hogy teljesítik Isten kéréseit. Sokan tékozlóan költekeznek saját vágyaik kielégítésére. Férfiak és nők csak az élvezeteiknek hódolnak és a kívánságaiknak élnek, miközben kelletlenül hoznak szerény áldozatot Istennek. Elfelejtik, hogy Isten egy napon számon kéri majd, hogyan használták fel a tőle kapott javakat. (Az apostolok története, 75. o.)

A folyamatos, önmegtagadó jótétemény Isten gyógyszere az önzés és kapzsiság rákbetegségként terjedő bűne ellen. Isten elrendelte a rendszeres adakozást művének fenntartására, a szenvedők és nélkülözők támogatására. Elrendelte, hogy az adakozás szokásunkká váljék, ellensúlyozva a kapzsiság veszélyes és csalfa bűnét. Az állandó adakozás halálra éhezteti a kapzsiságot. Isten megkívánja a jótékonyság folyamatos gyakorlását, hogy a jó cselekedetek szokása megtörje az ellenkező irányú szokásaink hatalmát. (Bizonyságtételek, III. köt., 548. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor