Milyeneknek lát bennünket Jézus?

„Senkinek gonoszért gonosszal ne fizessetek! A tisztességre (becsületességre) gondotok legyen minden ember előtt.” (Római levél 12,17)

Minden üzleti vállalkozásunkban úgy cselekedjünk, amilyennek szeretnénk, hogy a testvéreink gondoljanak bennünket. Tetteinket keresztényi alapelveink irányítsák, hogy ne kelljen semmit eltitkolnunk és szépítgetnünk. Lehet, hogy bírálnak, próbára tesznek bennünket, azonban megingathatatlan feddhetetlenségünk tiszta aranyként fog ragyogni, és áldás lesz mindazok számára, akikkel érintkezésbe kerülünk. Azzal teszünk jót másokkal, ha szavainkat hitelesnek tartják, és azt gondolják rólunk, hogy olyan emberek vagyunk, akik nem akarnak előnyre szert tenni felebarátjuk kárára. Legyünk mindenki barátja és jótevője, így embertársaink bízni fognak a tanácsainkban. Egy igazán becsületes ember sohasem használja ki mások gyengeségét vagy tehetetlenségét, hogy megtöltse saját pénztárcáját. Méltányos ellenértéket fogad el azért, amit elad. Ha hiba van a termékében, nyíltan megmondja testvérének és felebarátjának, még ha ezáltal saját pénzügyi érdekei ellen dolgozik is.

Az élet minden területén becsületesnek kell lennünk. Nem a tisztesség alapelvei kormányozzák világunkat, mert mestere a hazug, csaló, elnyomó Sátán, és alattvalói követik őt, megvalósítva céljait. A keresztények azonban más Mestert szolgálnak, ezért tetteiket Istenben kell véghezvinniük, megvetve minden önző nyereséget. Az üzleti életben a tökéletes becsületességtől való elhajlás csekélységnek tűnhet, azonban Megváltónk nem így látja.

Lehet, hogy valakinek nem olyan előnyös a külseje, és sok tekintetben lehetnek hiányosságai, de ha a feltétel nélküli becsületesség hírében áll, akkor tisztelni fogják. Aki állhatatosan ragaszkodik az igazsághoz, mindenki bizalmát megnyeri. Nem csak hittestvérei bíznak benne, a nem hívők is becsületes embernek ismerik el. (3. levél, 1878)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor