Isten küldötte nem volt gyáva

„Bizony mondom nektek, az asszonyoktól születettek közül senki sem támadt nagyobb keresztelő Jánosnál.” (Máté evangéliuma 11,11)

A magas nád, amely a Jordán mellett nőtt, találóan ábrázolta a Keresztelő János küldetését bíráló és elítélő rabbikat: a közvélemény változásának megfelelően ide-oda hajladoztak. Nem akarták megalázni magukat, hogy befogadják Keresztelő János szíveket vizsgáló üzenetét, azonban a néptől félve ellenezni sem merték munkáját. Isten küldötte azonban nem volt ilyen gyáva. A sokaság, amely Jézus Krisztus körül gyülekezett, tanúja volt Keresztelő János tevékenységének. Mindnyájan hallották, amint félelem nélkül feddte meg a bűnt. János egyforma nyíltsággal szólt az önigazult farizeusokhoz, a papi rendhez tartozó sadduceusokhoz, Heródes királyhoz és udvarához, a katonákhoz, a vámszedőkhöz és a földművesekhez. Ő nem volt ingadozó nádszál, amelyet az emberi elismerés és előítélet szele hajt erre-arra. A börtönben is ugyanolyan hűséges volt Teremtőjéhez, és ugyanúgy ragaszkodott az igazsághoz, mint amikor Isten üzenetét hirdette a pusztában. Elvei mellett sziklaszilárdan kitartott. (…)

János születése előtt az angyal kijelentette Zakariásnak: „Nagy lesz az Úr szemében.” Mit jelent a nagyság a menny értékelése szerint? Nem azt, amit a világ nagynak tart. (…) Isten az erkölcsi értéket becsüli. A szeretetet és tisztaságot értékeli leginkább. János nagy volt Isten szemében, amikor a zsidó főtanács előtt, a nép és saját tanítványai előtt nem kereste a saját dicsőségét, hanem mindnyájukat Jézushoz, a megígért Messiáshoz irányította. Krisztus szolgálata iránt érzett őszinte öröme a legnemesebb jellem megnyilatkozása volt. (Jézus élete, 218–219. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor