Jób feltétlen bizalma

„Tudom, hogy az én Megváltóm él, és az utolsó napon az én porom felett megáll, s ha ez a bőröm lefoszlik is, testemben látom meg Istent.” (Jób könyve 19,25–26)

Mindannyiunk életében előfordulnak keserű csalódások, olykor csüggesztő körülmények közé kerülünk és szomorúság a részünk, s nehéz elhinni, hogy Isten még mindig szerető jótevője földi gyermekeinek. Jönnek napok, amikor súlyos gondok zaklatják fel lelkünket, annyira, hogy legszívesebben meghalnánk. Ilyenkor sokan elveszítik bizalmukat Istenben, nem ragaszkodnak hozzá, s így a kételyek rabszolgaságába és a hitetlenség fogságába kerülnek. Ha ilyenkor lelki látásunkkal fel tudnánk ismerni Isten gondviselésének célját, akkor látnánk, hogyan igyekeznek az angyalok megmenteni bennünket önmagunktól, hogy lábunkat az ingoványos talajról szilárd alapokra helyezzék – akkor új élet fakadna lelkünkben.

A hűséges Jób így fakadt ki szenvedése sötét napján:

„Inkább választja lelkem (…) a halált, mint e csontvázat. Utálom! Nem akarok örökké élni. Távozz el tőlem, mert nyomorúság az életem!” (Jób 7,15–16)

Habár Jób belefáradt az életbe, még nem kellett meghalnia. Eléje tárultak a jövő lehetőségei, és a reménység üzenetét kapta:

„Akkor erős leszel, és nem félsz, mert elfelejted nyomorúságodat, s úgy emlékezel róla, mint a lefutott vizekről.” (Jób 11,15–16)

Jób a csüggedés és kétségbeesés mélységéből felemelkedett a Teremtő kegyelmébe és megmentő erejébe vetett feltétlen bizalom magaslatára (Jób 13,16). (Próféták és királyok, 162–164. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video