Gondoljunk az elnyert áldásokra

„Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk, mivel nem fogyatkozik el az Ő irgalmassága! Minden reggel meg-megújul, nagy a te hűséged!” (Jeremiás siralmai 3,22–23)

A hűséges próféta naponként nyert erőt a kitartásra. Hittel jelentette ki: „De az Úr velem van, mint hatalmas hős, azért elesnek kergetőim, és nem bírnak velem, igen megszégyenülnek, mert nem okosan cselekszenek, örökkévaló gyalázat lesz rajtuk és felejthetetlen… Énekeljetek az Úrnak, dicsérjétek az Urat, mert a szegények lelkét megszabadítja a gonoszok kezéből!” (Jeremiás próféta könyve 20,11–13) Jeremiás ifjúkori és későbbi tapasztalatai megtanították őt arra, hogy „az embernek nincs hatalmában az útja, és egyetlen járókelő sem irányíthatja a maga lépteit”, s megtanult így imádkozni: „Fenyíts meg engem, Uram, de mértékkel, ne haragodban, hogy szét ne morzsolj engem!” (Jeremiás próféta könyve 10,23–24)

Amikor nélkülözött és bánkódott, s nyomorúsága arra késztette, hogy így szóljon: „Elveszett az én erőm és az én reménységem az Úrban” (Jeremiás siralmai 3,18), akkor felidézte az élete során tapasztalt isteni gondviselést, és diadalmasan kiáltott fel: „Az Úr kegyelmessége, hogy még nincsen végünk…” (Próféták és királyok, 420–421. o.)

A keresztények között is sokan vannak, akik túl sokat időznek az élet sötét oldalánál, holott örvendezhetnének a napfényben. Bánkódnak, amikor örülniük kellene, nehézségeikről beszélnek, amikor hálát adhatnának az elnyert áldásokért. A kellemetlenségekre tekintenek, számon tartják a csalódásokat, és sóhajtoznak a gondjaik miatt – s ennek következtében szívük megnehezedik és megszomorodik. Arra volna szükségük, hogy megemlékezzenek a kapott áldásokról, amelyek feledtetnék bosszúságaikat. Ha minden nap szívükbe rejtenék a kedvesség drága emlékeit, sok alkalmat találnának, hogy hálát és dicséretet mondjanak minden jó ajándék Adományozójának. (The Signs of the Times, 1885. február 12.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor