Krisztus nem valott kudarcot

„Ezeket a dolgokat beszéltem néktek, hogy békességetek legyen énbennem. E világon nyomorúságtok lesz, de bízzatok, én meggyőztem a világot.” (János evangéliuma 16,33)

Amikor Jézus megaláztatásának utolsó jelenetei közeledtek, amikor a legnagyobb szomorúság nehezedett lelkére, így szólt tanítványaihoz: „Jön e világ fejedelme, de énbennem nincsen semmije.” „E világ fejedelme megítéltetett.” „Most fog kivettetni e világ fejedelme.” (János evangéliuma 14,30; 16,11; 12,31) Jézus Krisztus prófétai szemmel előre látta mindazt, ami az Ő utolsó nagy küzdelme folyamán játszódik le. Tudta, hogy amikor így kiált majd: „Elvégeztetett!”, az egész mennyet öröm járja át. Hallotta a zenét és a győzelmi kiáltásokat a mennyei udvarokban. Tudta, hogy Sátán birodalma felett megszólal a lélekharang, és Jézus Krisztus nevét fogják hirdetni az egész világegyetemben.

Jézus örült, hogy többet tehetett követőiért, mint amit kérhetnénk vagy elgondolhatnánk. Bizonyossággal beszélt, tudva, hogy mindenható rendelet jelent meg a világ teremtése előtt. Tudta, hogy a Szentlélek mindenhatóságával felfegyverzett igazság győzni fog a gonosz elleni harcban. Tudta, hogy Őbenne bízó követőinek élete hasonló lesz az övéhez. Életük szakadatlan győzelmek sorozata lesz, amelyet itt, e földön talán nem látnak ilyennek, azonban Isten országában majd felismerik. (…)

„E világon nyomorúságotok lesz, de bízzatok, én meggyőztem a világot.” Krisztus nem vallott kudarcot, és nem csüggedt el. Követőinek az övéhez hasonló, szilárd hitre van szükségük, és ezt kell kinyilvánítaniuk. (…) Habár látszólag lehetetlen, mégis előrehaladnak útjukon Jézus Krisztus kegyelme által. (…) Erőre van szükségük, hogy ellenálljanak a gonosznak, olyan erőre, amelyet semmiféle földi hatalom, sem halál, sem a gonosz nem tud uralma alá hajtani – amely képesíti őket arra, hogy Krisztushoz hasonlóan ők is győzzenek. (Jézus élete, 679–680. o.)

Sátán retteg és menekül még a leggyengébb lélek elől is, aki az Ő hatalmas nevében talál menedéket.

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor