Hogyan állhatunk ellen a kísértésnek?

„Amiképpen egy ember engedetlensége által sokan bűnösökké lettek, azonképpen Egynek engedelmessége által sokan igazakká lesznek.” (Római levél 5,19)

A Szentírás Jézus Krisztust második Ádámnak nevezi. Krisztus tisztaságban és szentségben, Istennel összeköttetésben és Isten által vezetve ugyanott kezdte el, ahol Ádám. Készségesen haladt végig azon az úton, ahol Ádám elbukott, és jóvátette Ádám hibáját.

Azonban az első Ádám helyzete sokkal kedvezőbb volt, mint Jézusé. Édenben Isten csodálatosan gondoskodott az emberről, mert szerette őt. A természetben minden tiszta volt, mentes bármiféle szennytől. Ádám, Éva és Teremtőjük közé egyetlen árnyék sem vetődött. Az első emberpár jótevő Atyjának ismerte Istent.

Sátán azonban eljött Éden lakóihoz, és kételyt ébresztett bennük Isten bölcsességével szemben. Mennyei Atyjukat önzéssel vádolta, amiért próbára teszi hűségüket azáltal, hogy eltiltotta őket a tudás fájának gyümölcsétől.

Jézus Krisztust azonban a gonosz százszor hevesebben kísértette, mint Ádámot, és olyan körülmények között kísértette meg, amelyek minden szempontból nagyobb próbát jelentettek. A kísértő a világosság angyalaként jelent meg, azonban Krisztus ellenállt kísértéseinek, ezáltal jóvátette Ádám szégyenteljes bukását, és megmentette a világot.

Jézus Krisztus az Ő emberi természetében megőrizte isteni jellemének tisztaságát. Egy törvényszegő világban tisztelte Isten törvényét, és e szerint élt. Bemutatta az egész világegyetem előtt, hogy az emberiség az Ő kegyelme által képes megtartani Isten törvényét. Eljött, hogy átruházza saját isteni természetét, saját képmását a bűnbánó, hívő emberre. (Youth’s Instructor, 1898. június 2.)

Jézus Krisztus győzelme oly teljes volt, mint Ádám veresége. Így mi is ellenállhatunk a kísértéseknek, és távozásra kényszeríthetjük a kísértőt. (15. kézirat, 1908)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor