Járjunk a világosságban!

„Küldd el világosságodat és igazságodat, azok vezessenek engem, vigyenek el szent hegyedre és hajlékaidba!” (43. zsoltár 3)

Ezekben a veszedelmes napokban nagyon vigyázzunk, hogy meg ne vessük a világosság sugarait, amelyeket a mennyből küld hozzánk irgalmas Teremtőnk, mert ezek által ismerhetjük fel az ellenség csalásait. Minden pillanatban szükségünk van a menny világosságára, hogy különbséget tudjunk tenni a szent és a közönséges között, az örökkévaló és a mulandó között. Magunkra maradva megbotlunk minden lépésnél, és a világhoz fogunk alkalmazkodni, hogy elkerüljük az önmegtagadást. Így nem látjuk meg a szüntelen vigyázás és ima szükségességét, azért Sátán könnyen foglyul ejt bennünket. Sokan vannak ebben a helyzetben, mert visszautasították a világosságot, amelyet Isten küldött számukra, ezért nem tudják, mikor botlanak meg.

Harcoljuk meg bátran az Úr harcait! Kitartóan küzdjünk azért, hogy felismerjük és legyőzzük a kísértéseket és minden gonoszságot. Tudatosítsuk, hogy Isten lát bennünket, és hűséget kíván tőlünk. Mint hűséges őrszemek, őrizzük szívünk ajtaját, hogy Sátán ne hatolhasson át rajta, a világosság angyalának álcázva magát.

A fehér ruhákba öltözött megváltottak, aki körülveszik Isten trónját, nem azok lesznek, akik jobban szeretik a különféle kedvteléseket, mint Istent, sem azok, akik inkább sodródnak az árral, semmint hogy szembeszálljanak az ellenségeskedés hullámaival. Mindazoknak, akik tiszták és romlatlanok maradnak a korunkban uralkodó lelkület és befolyás közepette, heves harcot kell vívniuk, próbákkal és nehézségekkel szembesülnek. Megtisztítják jellemüket: megmossák és megfehérítik ruháikat a Bárány vérében (Jelenések könyve 7,14). Ők éneklik majd a győzelem énekét a dicsőség országában. (Review and Herald, 1833. október 16.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor