A te segítőd és megváltód

„Hála legyen Istennek, aki a győzedelmet adja nekünk Krisztus által.” (Korinthusi I. levél 15,57)

Jézus Krisztus hatalmat nyert mennyei Atyánktól, hogy isteni kegyelmét és erejét az embernek adja, és lehetővé tegye számunkra a győzelmet az Ő neve által.

Mindnyájan ki vagyunk téve azoknak a kísértéseknek, amelyeket Jézus legyőzött, de erőt nyerünk a nagy Győző mindenható nevében, mert mindnyájunknak egyénileg is győznünk kell. (Review and Herald, 1874. szeptember 8.)

Megváltónk ismeri a gyermek- és ifjúkor minden próbáját és bánatát. Ő is átélte mindazt, amitől te most szenvedsz. Jézust is ugyanolyan próbák és kísértések érték, amilyenek téged, azonban Őt sohasem győzte le a kísértő. Jézus életében nem volt semmi olyan, ami ne lett volna tiszta és nemes. Ő a te Segítőd és Megváltód. (Youth’s Instructor, 1901. augusztus 22.)

Jézus isteni szeretettel és részvéttel teljes szíve azokhoz vonzódott leginkább, akik a legreménytelenebbül belebonyolódtak az ellenség csapdájába. Saját vérével írta alá az emberiség felszabadításának dokumentumát.

Jézus nem akarja, hogy azok, akiket ilyen nagy áron váltott meg, az ellenség kísértéseinek célpontjai legyenek. Nem akarja, hogy az ellenség legyőzzön bennünket és elvesszünk. Ő, aki a lángok között járt hű tanúival, és megfékezte az oroszlánokat, éppen úgy kész most is munkálkodni értünk, hogy megfékezze a gonoszt a mi természetünkben. Ma ott áll a kegyelem oltáránál, és bemutatja Isten előtt azok imáit, akik a segítségét kérik. Nem küldi el a bűnbánó, megtört szívű bűnöst. Azokat, akik Őhozzá fordulnak menedékért, a rágalmazó nyelvek vádjai és a viszályok fölé emeli. Sem ember, sem gonosz angyal nem vádolhatja Isten gyermekeit. Krisztus egyesíti őket az Ő isteni-emberi természetével. (The Ministry of Healing, 90. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video