A lélek kardja

„Vegyétek fel az üdvösség sisakját és a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.” (Efézusi levél 6,17)

Tudjuk, hogy napjainkban nagy veszélyek és kísértések veszik körül a fiatalokat. Olyan időben élünk, amikor a gonosznak ellenállni csak szüntelen éberséggel és imával lehet. Isten drága Igéje legyen a zsinórmértéke azoknak a fiataloknak, akik hűségesek akarnak lenni a menny Királyához. Kutassátok az Írásokat! Tanuljátok meg egyik bibliai szöveget a másik után, ismerjétek meg, amit az Úr mondott. A próbák során nyissátok ki a könyvek könyvét, Isten Igéjét, és alázatos szívvel, hittel kérjetek bölcsességet az Úrtól, hogy megtaláljátok az Ő útját – és kérjetek tőle erőt, hogy valóban az igaz úton járjatok.

Üzenjetek hadat minden olyan szokásnak, amely a legcsekélyebb mértékben is eltérítene a kötelességteljesítéstől és a szolgálattól. Tartsatok rendszeresen imaórákat, ezeket soha ne hanyagoljátok el! Ha bűnös szokásoknak hódolva találkoztok az ellenséggel, akkor hamarosan Sátán csalásainak könnyű prédáivá lesztek. De Isten Igéjével felfegyverkezve, szívetekben őrizve Teremtőnk ígéreteit, sértetlenül kerültök ki minden gonosz támadásból.

Isten nevében emeld fel a zászlót az igazságért és az igazságosságért, Isten parancsolataiért és Jézus hitéért! Szükséged van az igazság teljes fegyverzetére, a Lélek kardjára, amelynek éle soha ki nem csorbul, míg utat vág magának a bűnön és igazságtalanságon keresztül. (Youth’s Instructor, 1887. augusztus 3.)

Fogadjuk el Isten Igéjét fő tanácsadónknak, tőle kérjünk bölcsességet, és szerezzünk jártasságot a Lélek kardjának forgatásában! Sátán ravasz hadvezér, azonban Jézus Krisztus alázatos katonája legyőzheti. (Review and Herald, 1888. február 28.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor