A hit pajzsa

„Mindezekhez vegyétek fel a hit pajzsát, amellyel a gonosz minden tüzes nyilát megolthatjátok.” (Efézusi levél 6,16)

A hit Isten Igéjében, a Szentírás tanulmányozása imádkozó lelkülettel és tanításainak alkalmazása pajzsunk lesz Sátán hatalma ellen, s győzelemre segít bennünket Jézus Krisztus vére által. (Bizonyságtételek, I. köt., 302. o.)

Amikor megtérünk, még nem értük el az üdvösségünket. Még be kell fejeznünk pályafutásunkat. Heves küzdelem előtt állunk, hogy „megharcoljuk a hit nemes harcát”, és törekedjünk elnyerni a Jézus Krisztusban való elhívásunk jutalmát. Ez a küzdelem egész életünkön át tart, és elszánt tetterővel kell megvívnunk, a kitűzött cél értékének arányában, amely az örök élet. Óriási értékek forognak kockán. Részeseivé lettünk Krisztus önfeláldozásának e földi életünkben, így biztosítva vagyunk arról, hogy az eljövendő örök életben részesülünk, „ha az elkezdett bizodalmat mindvégig állhatatosan megőrizzük”. Gondolkodjunk erről!

Így szól az ígéret: „Hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísérteni, mint elszenvedhetnétek, sőt, a kísértéssel együtt a kimenekedést is megadja, hogy elszenvedhessétek.” (Korinthusiaknak írt I. levél 10,13) Őrizzük meg mindvégig keresztényi feddhetetlenségünket, és ne zúgolódjunk Isten ellen! Gondoljunk arra, hogy az örök életünkről van szó! Nem engedhetjük meg magaunknak, hogy elcsüggedjünk és eldobjuk bizodalmunkat. Isten szeret bennünket! Bízzunk az Úrban! Az Úr Jézus az egyedüli reményünk. Bizonyosodj meg róla, hogy az örökkévalóságért munkálkodsz. Ne zúgolódj, ne panaszkodj, és ne vádold magadat! Ne hanyagold el a kegyelem egyetlen eszközét sem. Bátorítsd lelkedet, hogy bízz Istenben. (33. levél, 1895)

Az Úrban van a mi igazságunk és erőnk. Támaszkodj Teremtődre, akkor az Ő ereje által a gonosz minden tüzes nyilát megolthatod, és ragyogó győzelemmel kerülhetsz ki a küzdelemből! (Bizonyságtételek, IV. köt., 213. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor