Az egyedüli orvosság

„…felsaruzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével…” (Efézusi levél 6,15)

Jézus Krisztus nemsokára visszatér. Higgyünk benne, imádkozzunk érte és beszéljünk róla! Tegyük ezt életünk részévé. Kételkedéssel és ellenkezéssel találkozhatunk, ez azonban semmivé lesz az Istenbe vetett bizalom előtt. Legyünk határozottak és következetesek! Ha bonyodalmak vagy akadályok tornyosulnak elénk, emeljük fel lelkünket Istenhez hálaénekben. Öltsük fel a keresztény fegyverzetet, és „a békesség evangéliumának készségével” induljunk el: legyünk készek hirdetni a békesség örömüzenetét – ez legyen a saru a lábunkon. (Bizonyságtételek, VII. köt., 237. o.)

A bűn járványként pusztít, s a gondolkodó, istenfélő emberek megdöbbenve állnak előtte. Az eluralkodó romlottságot emberi toll nem képes leírni. Minden nap új politikai viszály, megvesztegetés és csalás híreit hozza. Naponta hallunk a szívszorító erőszakosságokról, törvénytelenségekről, az emberi szenvedések iránti közömbösségről, és az élet durva, démoni megsemmisítéséről. Minden nap bizonyságot tesz az egyre terjedő őrültségről, gyilkosságokról és öngyilkosságokról. Ki kételkedhet benne, hogy a sátáni eszközök növekvő mértékben rombolnak, hogy megzavarják és megrontsák gondolkodásunkat, megfertőzzék és elpusztítsák testünket-lelkünket?

Az emberek mindenütt sóvárognak valami után, aminek nincsenek a birtokában. Erő után vágyakoznak, amely által legyőzhetik a bűnt, amely megszabadítja őket a gonosz kötelékeiből, s egészséget, életet és békességet ad nekik. Sokan, akik valamikor ismerték Isten Igéjének erejét, megfeledkeztek Teremtőjükről, s most vágyakoznak a jelenléte után.

A világnak most is arra van szüksége, amire 1900 évvel ezelőtt volt: Jézus Krisztus kijelentésére.

A földi bűnökre és nyomorúságokra egyedüli orvosság az evangélium. (The Ministry of Healing, 141–143. o.)

Ellen White
Ellen White
Az ez évi, minden napra megfelelő szöveghez kiválasztott áhítati olvasmányok Ellen G. White terjedelmes írásaiból származnak, aki hetven éven át szolgált a körülötte élők lelki szükségleteinek kielégítésére. A keresztény élet alapelvei számára nem csupán írások vagy nyilvános beszédek tárgyát képezték, hanem saját életében is példát mutatott tizenéves lányként, fiatal nőként, anyaként, segítőkész szomszédként, közösségének kiemelkedő alakjaként és világutazóként. Ezen írások egyik különlegessége, amelyet különösen nagyra fogunk értékelni, hogy számos olyan válogatott kijelentés jelenik meg Ellen White tollából, amely eddig nem volt elérhető a jelenleg megjelent műveiben, mivel e könyv tartalma nagyrészt abból a több ezer E. G. White-cikkből származik, amelyek eredetileg olyan heti és havi folyóiratokban jelentek meg, mint a Youth's Instructor, a Review and Herald, a Signs of the Times stb.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor